A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 và tỉnh Hà Tình phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Ngày 23/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thống nhất ý định Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2023. Đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đồng chủ trì Hội nghị.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu; đại biểu các cơ quan Quân khu; đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Biên Phòng, Công an tỉnh Hà Tĩnh dự Hội nghị.

 

 

Quang cảnh Hội nghị.

 

Trong quý I năm 2023, LLVT tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và diễn tập KVPT của Quân khu. Nổi bật là, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Hội nghị Tổng kết công tác QP - AN năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đồng chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh dự Hội nghị.

 

Chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh trật tự. Thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với nước bạn Lào. Chỉ đạo các địa phương bổ sung tổ chức biên chế các đơn vị dân quân tự vệ, khảo sát các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức đón tiếp 1.124 quân nhân xuất ngũ về địa phương đăng ký vào ngạch dự bị động viên và tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023 đúng quy định, toàn tỉnh giao 1.200 công dân, vượt chỉ tiêu được giao.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và cơ quan Quân khu dự Hội nghị.

 

Tổ chức lễ ra quân huấn luyện; luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ và huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức QP - AN năm 2023 cho các đối tượng trang nghiêm, đúng quy định. Thực hiện nghiêm công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và duy trì các chế độ. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được duy trì thực hiện có nền nếp. Đặc biệt là, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đột phá "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật".

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu tỉnh Hà Tĩnh dự Hội nghị.

 

Thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị Diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 của Bộ Tư lệnh Quân khu giao, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thông báo và triển khai cho các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương quán triệt, phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 28/12/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhiệm vụ Diễn tập KVPT tỉnh; Quyết định thành lập Ban tổ chức, các Tiểu ban giúp việc, Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập. Xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và các huyện: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Vũ Quang, Thành phố Hà Tĩnh để triển khai chuẩn bị.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh báo cáo công tác chuẩn bị diễn  tập.
Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu dự Hội nghị.

 

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị diễn  tập.
Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh báo cáo công tác chuẩn bị diễn  tập.

 

Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an và các huyện, thành phố diễn tập tổ chức khảo sát các khu vực diễn tập thực binh cấp tỉnh, huyện để hình thành kế hoạch và ý định diễn tập.

Chỉ đạo thành phố Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Vũ Quang triển khai làm công tác chuẩn bị diễn tập. Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành kiểm tra, thông qua vị trí và quyết liệt chỉ đạo triển khai xây dựng Sở Chỉ huy và hệ thống công sự trận địa phục vụ diễn tập của tỉnh và các huyện, thành phố đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng.

         Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng xác định nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ trong năm 2023  mà còn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của cả nhiệm kỳ của tỉnh nhằm phát huy sức mạnh chính trị tổng hợp của cả hệ thống chính trị theo tinh thần Nghi quyết số 28 của Bộ Chính trị về về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quan tâm lãnh đao, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ để Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 đạt hiệu quả. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành; LLVT trang tỉnh tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị chu đáo các nội dung của Diễn tập, thông qua Diễn tập sẽ nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. Bộ Tư lệnh Quân khu nhất trí với đề xuất của tỉnh Hà Tĩnh về thời gian tổ chức diễn tập KVPT tỉnh sẽ tiến hành trong tháng 8 năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Đồng chí Chính ủy và đồng chí Tư lệnh Quân khu đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ban, sở, ngành, đơn vị, địa phương làm tốt mọi công tác chuẩn bị bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn. Đặc biệt là rà soát, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo; các văn kiện, kế hoạch diễn tập sát với yêu cầu, nhiệm vụ. Chuẩn bị tốt vị trí, khu vực tổ chức diễn tập, xây dựng sở chỉ huy diễn tập đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Tiếp tục làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nội dung, phương pháp cho các lực lượng tham gia diễn tập. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng, đơn vị của Quân khu chuẩn bị vị trí và luyện tập các phương án thực binh sát thực tế chiến đấu; huy động lực lượng, phương tiên, cơ sở vật chất tham gia diễn tập đảm bảo chất lượng, an toàn.

  Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội