A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị hội nghị phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Chiều ngày 30/3/2023, tại thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và thống nhất ý định diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị năm 2023. 

Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu và đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng trị đồng chủ trì Hội nghị.

 

Cùng dự: Về phía Quân khu 4, có: Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu thủ trưởng, cán bộ 4 cơ quan Quân khu.

Về phía tỉnh Quảng Trị: Có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tỉnh HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Đàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị…

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh Quý I năm 2023, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới; kết quả công tác chuẩn bị diễn tập KVPT, PTDS tỉnh Quảng Trị; phổ biến một số nội dung cơ bản về ý định diễn tập KVPT, PTDS tỉnh Quảng Trị năm 2023; tập trung thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bàn biện pháp tổ chức phối hợp thực hiện.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại Hội nghị.
Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phổ biến một số nội dung cơ bản về ý định diễn tập KVPT, PTDS tỉnh Quảng Trị năm 2023.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Báo cáo trung tâm và ý kiến các đại biểu đều nhất trí đánh giá: Bám sát nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị, kế hoạch thực hiện. Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức 2 phiên làm việc với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cho ý kiến về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023 và tình hình triển khai công tác chuẩn bị diễn tập KVPT, PTDS tỉnh năm 2023; tổ chức hội nghị cấp tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo UBND tỉnh tổ chức tổng kết nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; thực hiện đề án “Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”…

Cùng với đó, đã chỉ đạo LLVT tỉnh duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt các thủ tục pháp lý về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, công trình chiến đấu trên địa bàn; triển khai tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hội thi, hội thao theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng…

Đại tá Nguyễn Hữu Đàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh Quý I năm 2023, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. 
Đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát biểu ý kiến.
Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị phát biểu ý kiến.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và đại biểu cơ quan Quân khu dự Hội nghị.

 

Năm 2023, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập KVPT, PTDS tỉnh và các huyện đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Phối hợp chỉ đạo thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Quan tâm phối hợp chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923-29/10/2023).

Tăng cường chỉ đạo tiếp tục thực hiện các Đề án, nhất là Đề án “Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”; Đề án “Mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ A2 cho LLVT tỉnh”; Đề án “Sửa chữa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của LLVT tỉnh giai đoạn 2023-2025” bằng nguồn ngân sách địa phương; Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu dự Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tỉnh HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.
Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và đại biểu cơ quan Quân khu dự Hội nghị.
Đại biểu cơ quan Quân khu dự Hội nghị.

 

Về công tác chuẩn bị diễn tập KVPT, PTDS tỉnh Quảng Trị năm 2023, trên cơ sở báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập, những công việc đã triển khai, kết quả khảo sát các khu vực thực binh, dự kiến vị trí khai mạc, bế mạc của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, hai bên đã thống nhất ý định diễn tập KVPT, PTDS tỉnh, xác định các mốc thời gian chính, bàn biện pháp phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện…

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã nhấn mạnh về một số kết quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giữa Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 và Tỉnh ủy Quảng Trị thời gian qua; trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện phối hợp, giúp đỡ để LLVT Quân khu 4 và các đơn vị đứng chân trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng chí bày tỏ mong muốn thời gian tới, Tỉnh ủy và Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trước mắt là phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập KVPT, PTDS tỉnh, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu kết luận Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

 

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để tỉnh nhà phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh…. Đối với nhiệm vụ diễn tập KVPT và PTDS tỉnh, đồng chí đề cập đến một số vấn đề khó khăn trong công tác chuẩn bị nhất là về ngân sách trong điều kiện tỉnh còn gặp nhiều khó khăn; bày tỏ mong muốn sự phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ của Quân khu để địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập…

Kết luận hội nghị, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu bày tỏ sự yên tâm và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và diễn tập KVPT, PTDS tỉnh. Nhấn mạnh về một số tình hình chính trị, thời sự nổi bật thế giới, khu vực và trong nước; yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; để diễn tập KVPT và PTDS thành công tốt đẹp, đồng chí đề nghị tỉnh Quảng Trị chủ động làm công tác chuẩn bị về mọi mặt, nhất là cơ sở vật chất và Sở chỉ huy diễn tập; bồi dưỡng nâng cao trình độ cho khung tập; tổ chức huấn luyện, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, đồng thời quản lý chặt chẽ, chú ý đến công tác bí mật quân sự, bảo đảm an toàn thông tin mạng, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn, lộ, lọt bí mật quân sự…

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội