A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X

Thanh niên Quân đội tỏ rõ bản lĩnh, khí phách kiên cường, hoài bão to lớn, xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực

Các thế hệ thanh niên Việt Nam, trong đó có thanh niên Quân đội (TNQĐ) luôn là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”, cống hiến công sức, trí tuệ và cả xương máu của mình, cùng đồng bào cả nước làm nên những kỳ tích oanh liệt, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đó là khẳng định của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Lễ Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, sáng 12-10, tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến to lớn và sự tiến bộ, trưởng thành của TNQĐ; biểu dương cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN).

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, CTĐ&PTTN Quân đội có bước phát triển mới, được triển khai toàn diện với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Tuổi trẻ Quân đội phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo trên các lĩnh vực, đảm nhiệm những việc khó, việc mới, nhiệm vụ quan trọng; đi đầu trong nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực quân sự; tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đặc biệt, tuổi trẻ toàn quân đã thường xuyên cảnh giác, thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ; luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, nguy hiểm để cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ Nhân dân phòng, chống lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, được Đảng, Nhà nước tin tưởng, đánh giá cao.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo đại hội. 

 

Với những thành tích xuất sắc, 5 năm qua, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong Quân đội được Đảng, Nhà nước, Quân đội, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương biểu dương, khen thưởng. Tuổi trẻ Quân đội liên tục được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ban Thanh niên Quân đội vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai và Huân chương Lao động hạng Ba.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ rõ, để phát huy sức mạnh to lớn, vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên, CTĐ&PTTN Quân đội cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; tập trung xây dựng hình mẫu người thanh niên Quân đội “Khát vọng lớn - Trách nhiệm cao; Học tập tốt - Hành động giỏi; Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”; nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng, bản lĩnh chính trị, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống vẻ vang của Đảng, của Quân đội và của Đoàn, xây dựng niềm tin và truyền thụ kinh nghiệm để thanh niên có kiến thức tổng hợp và chuyên sâu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có khả năng tự học, tự rèn, thích ứng nhanh với thực tiễn, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có lối sống văn hóa, trung thực, lành mạnh, đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong Phong trào Thi đua quyết thắng của Quân đội. Cùng với đó, cần coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn phù hợp với tâm lý tuổi trẻ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự quản của ĐVTN; tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng để đưa cán bộ, ĐVTN vào rèn luyện trong thực tiễn; đổi mới hoạt động thi đua theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, khâu yếu, mặt yếu, hướng phong trào thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm của Quân đội, nhất là xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn quân, toàn quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân, luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí thực hiện khát vọng cống hiến trong sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương  (QUTƯ) - Bộ Quốc phòng tặng thanh niên Quân đội bức trướng “Trung thành, dũng cảm, khát vọng cống hiến, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Thanh niên Quân đội bức trướng "Trung thành, dũng cảm, khát vọng cống hiến, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới".

 

Trước đó, phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; định hướng, cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn quân “Trung thành, dũng cảm, khát vọng cống hiến, xung kích, sáng tạo, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm, đánh giá kết quả CTĐ&PTTN  Quân đội 5 năm (2017 - 2022), rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hành động trong 5 năm tới; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

 Đại tướng Lương Cường phát biểu khai mạc đại hội.

 

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT đề nghị mỗi đại biểu cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên và Báo cáo chính trị của TCCT; đề cao trách nhiệm chính trị, thực hiện bầu cử đúng thủ tục, nguyên tắc, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện tuổi trẻ toàn quân dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Đoàn Chủ tịch và các cơ quan của Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì và điều hành Đại hội đúng nguyên tắc, quy chế và chương trình làm việc.

Đại tướng Lương Cường bày tỏ tin tưởng, thành công của Đại hội sẽ đánh dấu bước phát triển mới của CTĐ&PTTN Quân đội, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; cùng với tuổi trẻ cả nước xung kích, sáng tạo thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Báo cáo chính trị tại đại hội do Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trình bày chỉ rõ, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, BQP, TCCT, hướng dẫn của Trung ương Đoàn, CTĐ&PTTN Quân đội đã triển khai toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chương trình Đại hội lần thứ IX đề ra, nổi bật là: Cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; công tác tuyên truyền, giáo dục được tiến hành thường xuyên, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, hướng về cơ sở, tạo nhiều dấu ấn tích cực, mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc; chủ động, sáng tạo, xung kích triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; các phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn phát động, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân; quan tâm xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tham gia xây dựng tổ chức Đảng TSVM tiêu biểu, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội; nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa; thực hiện tốt chủ trương hội nhập quốc tế, tích cực tham gia có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng. Những kết quả đạt được đã khẳng định niềm tin, khát vọng cống hiến, chiếm lĩnh những đỉnh cao Quyết thắng của Thanh niên Quân đội, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào thanh niên của cả nước.

Đại tá Trần Viết Năng trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị tại đại hội. 

 

Báo cáo chính trị xác định, nhiệm kỳ tới, CTĐ&PTTN Quân đội sẽ tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả; tập trung xây dựng hình mẫu người Thanh niên Quân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng tổ chức đoàn trong Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng TSVM tiêu biểu, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, báo cáo chính trị xác định cần tập trung thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 2 đề án, dự án. Đó là: Đột phá về công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, ĐVTN; đột phá về công tác huấn luyện, SSCĐ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, học tập ngoại ngữ, tiếng dân tộc, làm chủ khai thác, sử dụng công nghệ sửa chữa và sản xuất một số loại vũ khí mới, hiện đại, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, sáng tạo trong chuyển đổi số; đột phá về công tác xây dựng nền nếp chính quy, lối sống văn hóa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung chuẩn bị bầu cử. 

 

Phát biểu chúc mừng đại hội, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam khẳng định, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, tổ chức đoàn trong Quân đội luôn là hạt nhân chính trị của phong trào thanh niên, lực lượng nòng cốt tổ chức, tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò của thanh niên Quân đội vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Các thế hệ thanh niên Quân đội đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào hùng, góp phần xây đắp truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh, 5 năm qua, CTĐ&PTTN Quân đội đã có sự phát triển toàn diện, vững chắc, luôn là lá cờ đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Tuổi trẻ Quân đội luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân; tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, nhiều tấm gương sáng có sức lan toả mạnh mẽ trong tuổi trẻ và Nhân dân cả nước. Tổ chức đoàn các cấp trong Quân đội được quan tâm, chăm lo xây dựng vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các tác động tiêu cực, tệ nạn xã hội và luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm. 

 

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã nghe một số ý kiến phát biểu trực tiếp tại đại hội góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của TCCT; quán triệt bầu cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

PHÓNG VIÊN

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội