A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp trong Quân khu tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ X

Nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội Đoàn các cấp 5 năm qua (2017 - 2022); xác định phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong LLVT Quân khu giai đoạn (2022- 2027). Phát huy dân chủ và trí tuệ của cán bộ, ĐVTN trong việc phát hiện, lựa chọn những cán bộ, đoàn viên ưu tú bầu vào BCH Đoàn các cấp và bầu những đại biểu thực sự tiêu biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên; coi trọng chất lượng chính trị, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn; đồng thời có số lượng và cơ cấu hợp lý. Cục Chính trị Quân khu hướng dẫn tổ chức đại hội đoàn các cấp trong LLVT Quân khu như sau:

Trước hết, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về công tác thanh niên, nhất là các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức đại hội đoàn các cấp trong Quân khu tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X. Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội chặt chẽ; phát huy dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm của tổ chức đoàn, đoàn viên, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, an toàn tuyệt đối.

Nhiệm vụ của đại hội gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết (chương trình hành động) đại hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) trong nhiệm kỳ (giai đoạn) mới. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của đại hội đoàn cấp trên trực tiếp và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đóng góp, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nếu có). Bầu ban chấp hành đoàn nhiệm kỳ mới. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.

Các tổ chức đoàn phát động thi đua cao điểm "70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng" kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thanh niên quân đội (8/2/1952-8/2/2022).

 

Đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 

Về thời gian:

1. Đại hội cấp cơ sở:

Chi đoàn (chi đoàn cơ sở): ½ ngày, hoàn thành trước ngày 25/3/2022.

Liên chi đoàn, đoàn cơ sở (2 cấp): ½ - 1 ngày, hoàn thành trước ngày 29/4/2022.

Đoàn cơ sở 3 cấp: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 27/5/2022.

 Sư đoàn 324 chỉ đạo Trung đoàn 335 tổ chức đại hội làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân khu, hoàn thành trong tuần 2 tháng 4 năm 2022.

2. Đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở: 1 - 1,5 ngày, hoàn thành trước ngày 10/7/2022.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiến hành đại hội trước để rút kinh nghiệm trong Quân khu, hoàn thành trong tuần 2 tháng 5/2022.

3. Đại hội cấp Quân khu: 1,5 ngày, xong trước ngày 15/8/2022

* Lưu ý: Các đơn vị chưa đến thời gian đại hội được rút ngắn nhiệm kỳ; hết nhiệm kỳ được kéo dài nhiệm kỳ đại hội, thống nhất đại hội trong năm 2022. Những chi đoàn có dưới 09 đoàn viên và làm nhiệm vụ đặc thù như: Ban CHQS huyện, đơn vị khung KTT, kho, trạm..., BCH chi đoàn báo cáo cấp ủy cùng cấp, cơ quan chính trị, đoàn cấp trên cho phép vận dụng tổ chức hội nghị, nhưng vẫn thực hiện 4 nội dung tại điểm 1, Mục II, hướng dẫn này.

Hoạt động diễn đàn thanh niên ở các cơ quan, đơn vị.

 

Nở rộ các phong trào của các tổ chức đoàn trong LLVT Quân khu 4.

 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ Cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Phòng Công tác quần chúng chủ động tham mưu, giúp Thủ trưởng Cục Chính trị chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị chuẩn bị và tổ chức đại hội đoàn các cấp bảo đảm chặt chẽ, chất lượng; Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, tổ chức đại hội làm trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đoàn các cấp trong toàn Quân khu; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ X (2022 - 2027) đạt kết quả tốt.

2. Phòng Tổ  chức phối hợp Phòng Công tác quần chúng, Sư đoàn 324, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức đại hội làm trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đoàn các cấp trong LLVT Quân khu.

3. Phòng Tuyên huấn phối hợp Phòng Công tác quần chúng định hướng nội dung phong trào thi đua xung kích, công tác tuyên truyền, ý nghĩa chính trị của đại hội đoàn các cấp trong LLVT Quân khu.

4. Báo Quân khu phối hợp Phòng Công tác quần chúng và các cơ quan, đơn vị, kịp thời đưa tin về đại hội đoàn các cấp trong LLVT Quân khu.

5. Cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu chỉ đạo, kiện toàn, củng cố biên chế, tổ chức trong đơn vị, bảo đảm ban chấp hành nhiệm kỳ mới có đủ tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đại hội đoàn các cấp, phân công cấp ủy, chỉ huy dự, phát biểu động viên, định hướng, giao nhiệm vụ cho tổ chức đoàn; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đại hội đoàn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và chỉ đạo tổ chức đại hội làm trước ở từng cấp để rút kinh nghiệm bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa chính trị của đại hội đoàn các cấp, gắn với giáo dục lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống 70 năm Ngày thành lập Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội và 70 năm  Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội (08/02/1952 - 08/02/2022); các hoạt động thi đua rộng khắp trước, trong và sau đại hội.

Báo Quân khu 4

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội