A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022 thành công tốt đẹp

Sáng 20/12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại biểu lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại biểu các cơ quan thuộc các Bộ, ngành Trung ương; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trình bày tại Hội nghị khẳng định: Năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các nhiệm vụ khác với kết quả cao hơn năm trước. Bộ Quốc phòng đã thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới, biển, đảo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022
 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

 

Đã phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương triển khai sâu rộng, hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; tham mưu tổng kết Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chặt chẽ, chất lượng. Toàn quân duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Các cấp chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến; tổ chức thành công các cuộc diễn tập; thực hiện tốt chủ đề “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”; chủ động phương án, kịp thời điều động hàng trăm nghìn lượt bộ đội, dân quân tự vệ và gần 6.000 lượt phương tiện giúp các địa phương phòng, chống hiệu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Công tác huấn luyện, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm nội dung, chương trình.

Cùng với đó, toàn quân triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; hoàn thành có chất lượng tổng kết nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về huấn luyện, giáo dục-đào tạo, hậu cần, kỹ thuật, tài chính, khoa học quân sự; các mặt công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, phù hợp với tổ chức biên chế mới. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực; công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng đã tổ chức thành công Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 được dư luận quốc tế, trong nước đánh giá cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

 

Qua nghe báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng mà toàn quân đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, đánh giá cao công tác tổ chức, chuẩn bị nội dung báo cáo và ý kiến tham luận nghiêm túc, tâm huyết, chất lượng của các đại biểu tại hội nghị. Xác định nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 hết sức nặng nề, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều chỉ đạo, định hướng quan trọng yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. (Báo Quân đội nhân dân Điện tử đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương).

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo sâu sắc, cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương thời gian qua đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt để Quân đội không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022
Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan gian trưng bày công tác chuyển đổi số của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trưng bày phục vụ Hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

 

Sau khi chỉ ra những hạn chế, tồn tại yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật, tham mưu hoàn thành có chất lượng các sơ kết, tổng kết nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng.

Cùng với đó, tăng cường điều chỉnh bố trí lực lượng phù hợp với tiến trình điều chỉnh tổ chức quân đội; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Cường trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022. Ảnh: TUẤN HUY

 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; tổ chức chặt chẽ, chất lượng, an toàn các cuộc diễn tập; triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; thực hiện tốt chủ đề “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”. Đồng thời, tiếp tục tổ chức huấn luyện, đào tạo chặt chẽ, linh hoạt, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, giảm thiểu các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua Quyết thắng; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai hiệu quả Đề án kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát động Phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn quân năm 2023. Ảnh: TUẤN HUY

 

Cùng với các nội dung trên, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động quân sự, quốc phòng, chú trọng nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật bảo đảm cho vũ khí trang bị; chỉ đạo, điều hành công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế quốc phòng chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, chủ động phòng ngừa sai phạm; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương; tham gia tích cực, trách nhiệm diễn tập quốc tế về tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ, thảm họa, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý Mão - 2023, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân cần duy trì nghiêm chế độ trực; cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức đón Tết cho bộ đội bảo đảm chu đáo, vui tươi, lành mạnh, an toàn tuyệt đối; đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức giao, nhận quân, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 đúng kế hoạch.

Tại Hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phát động Phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn quân năm 2023; thủ trưởng Bộ Quốc phòng trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022.

VĂN CHIỂN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-du-chi-dao-hoi-nghi-quan-chinh-toan-quan-nam-2022-714403


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội