A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng: Khen thưởng 73 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020

Sáng ngày 23/9/2020, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020 tại 33 điểm cầu truyền hình trong toàn quân. Đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. 

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì tại điểm cầu Quân khu 4.

Đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Đánh giá về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Quốc phòng khẳng định: Quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020, luôn được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp và sự quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Các nhà trường Quân đội đã nêu cao vai trò trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, phù hợp với thực tiễn cũng như sự phát triển của nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020 đã cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, xác định mục tiêu, bước đi phù hợp, tạo những chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Quang cảnh tại điểm cầu Quân khu 4.

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược, chất lượng giáo dục, đào tạo trong Quân đội đã có những chuyển biến tích cực, đồng đều trên tất cả các mặt, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức như nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực toàn diện, rèn luyện bộ đội thích ứng với những điều kiện khó khăn, gian khổ, sát với chiến trường, sát với yêu cầu thực tiễn trong công tác huấn luyện cũng như sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ của các nhà trường Quân đội; rèn luyện bản lĩnh, tác phong chỉ huy, quản lý huấn luyện bộ đội cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng và xây dựng nhà trường thông minh tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0... Đã đào tạo được đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chỉ huy có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân; có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có kiến thức, năng lực toàn diện, có sức khỏe, độ tuổi phù hợp; bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu và sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì điểm cầu Quân khu 4.

Báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nêu rõ: Qua 10 năm Quân khu và các nhà trường triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, tài liệu và các mặt bảo đảm cho nhiệm vụ giáo dục, đào tạo luôn được chú trọng; công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ thường xuyên được quan tâm. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình trách nhiệm, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đời sống tinh thần của cán bộ, học viên các nhà trường từng bước được cải thiện. Các nhà trường đã hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch giáo dục, đào tạo hàng năm đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

Giai đoạn 2020 - 2030, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 xác định, các nhà trường tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết số 86/NQ-ĐUQSTW ngày 29/3/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình mới; Chỉ thị số 89/CT-BQP ngày 04/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường tổng kết thực tiễn, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu gắn với công tác giáo dục, đào tạo của các nhà trường trong Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Kết luận số 60-KL/QUTW ngày 18/01/2018 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 269-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu; Đề án “Kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2017 - 2020, định hướng những năm tiếp theo” và Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng năm 2020 của Đảng ủy Quân khu. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo theo phương châm “Cơ bản, hệ thống nhất, chuyên sâu”, nâng cao chất lượng dạy và học sát với mục tiêu, yêu cầu đào tạo từng đối tượng, gắn giáo dục, đào tạo với huấn luyện chiến đấu, kết hợp chặt chẽ xây dựng nhà trường chính quy mẫu mực, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, chất lượng tổng hợp để Lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Bộ Quốc phòng đã công bố Quyết định tặng Bằng khen cho 42 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội