A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng dự, chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Sư đoàn 324

Sáng ngày 28/11/2023, Đảng ủy Sư đoàn 324, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo. Đại tá Lưu Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị. Đại biểu Phòng Cán bộ, Phòng Quân huấn Nhà trường, Phòng Tổ chức, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4, dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, sau khi nghe sau khi quán triệt Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Quân khu; báo cáo Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Sư đoàn, các đại biểu tiến hành thảo luận làm rõ những ưu điểm, hạn chế tồn tại và nguyên nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Sư đoàn và để xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị.
Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Năm 2023, Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị sẵn sàng chiến đấu; tập trung làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu, kỹ mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Sư đoàn. Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chặt chẽ, nghiêm túc; huấn luyện đúng đối tượng, chương trình và thời gian. Kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới 100% đạt yêu cầu, 82,11% khá, giỏi (tăng 0,05% so với năm 2022). Kiểm tra các bài bắn súng bộ binh, hỏa lực 100% khá, giỏi. Tham gia thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và diễn tập chiến thuật các cấp giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối; diễn tập CH-CQ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp chặt chẽ, an toàn, đạt thành tích cao.

Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng phát biểu tại Hội nghị.
Đại tá Lê Doãn Anh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Sư đoàn báo cáo dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Sư đoàn.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

 Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của các cấp ủy Đảng; nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tốt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện kế hoạch sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Hậu cần, cơ quan Kỹ thuật Sư đoàn, Trung đoàn thành cơ quan Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn, Trung đoàn theo đúng hướng dẫn; tổ chức xuất ngũ và tiếp nhận chiến sĩ mới chặt chẽ, an toàn. Phúc tra, nắm nguồn dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật và huấn luyện quân nhân dự bị chất lượng tốt. Tiến hành đồng bộ các biện pháp đột phá xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, đảm bảo an toàn Quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

 
Các đại biểu phát biểu thảo luận.
Các đại biểu dự Hội nghị.
  
 

Lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi và duy trì các trạm chế biến, tiếp phẩm tập trung và phát huy hiệu quả các mô hình. Tiếp nhận, cấp phát, trả trên, điều chuyển, dồn dịch trang bị kỹ thuật đảm bảo cho nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Duy trì thực hiện có nền nếp, hiệu quả các nội dung Cuộc vận động 50.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu; triển khai thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Sư đoàn về xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức hội thi Bí thư chi bộ, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Đảng ủy cơ sở tiểu đoàn giỏi từ cơ sở đến Sư đoàn chất lượng tốt.

 
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy Sư đoàn xác định: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2024. Nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật và tài chính cho các nhiệm vụ. Tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng Sư đoàn giai đoạn 2019 - 2024 và xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, phấn đấu được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và tập trung thực hiện 2 khâu đột phá về: Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, duy trì, quản lý kỷ luật và an toàn Quân đội; nêu cao trách nhiệm và đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng ủy Sư đoàn 324 trong năm 2023. Trong đó, nổi bật là Sư đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen; tổ chức Hội thi, hội thao các cấp trong Sư đoàn đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tổ chức sáp nhập cơ quan Hậu cần, cơ quan Kỹ thuật cấp Trung đoàn, Sư đoàn theo kế hoạch... Năm 2023, Sư đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.

 
 
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cũng yêu cầu, năm 2024 Sư đoàn cần tập trung lãnh đạo tiếp tục nâng cao công tác nắm, dự báo tình hình, xử lý tốt các tình huống. Duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, tuần tra canh gác; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện các đối tượng, coi trọng huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Chuẩn bị tốt các nội dung tham gia diễn tập phòng thủ cấp Quân khu. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, nắm chắc tình hình mọi mặt của đơn vị, phát huy vai trò của “lực lượng 47” trong tuyên truyền nhưng kết quả nổi bật, cách làm hay và đấu tranh các hoạt động tiêu cực, sai trái trong đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính và kỹ thuật.

 
Các đồng chí dự Hội nghị phát biểu thảo luận.

 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu về công tác xây dựng Đảng. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; quan tâm phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo...

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội