A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 3/2/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý 1/2021 bằng hình thức trực tuyến. Tham gia Hội nghị có 2.260 điểm cầu trong cả nước. Trong đó có 3 điểm cầu cấp Trung ương, 181 điểm cầu cấp tỉnh, 589 điểm cầu cấp huyện, 1.487 điểm cầu cấp xã... Toàn quân có 109 điểm cầu. Đồng chí Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì tại tại điểm cầu số 1 - Quân ủy Trung ương. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 chủ trì điểm cầu tại Sở Chỉ huy Quân khu 4.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Quân khu 4.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương thông báo chuyên đề về tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2020, dự báo tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2021; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng nội dung tuyên truyền tháng 2 và năm 2021.

Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, trong đó họp trù bị ngày 25/01/2021, khai mạc chính thức ngày 26/01/2021. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhiền phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Hội nghị, đồng chí Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã nhấn mạnh một số nội dung về công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, chuẩn bị nhân sự, tổ chức đại hội...

Các đại biểu đự Hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Quân khu 4.

Nói chuyện về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong năm 2020, đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương nhấn mạnh về những kết quả nổi bật của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đối ngoại, nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 2 và năm 2021, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý cần tập trung tuyên truyền một số nội dung chính như: Tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước ta trong năm 2020; tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác phòng, chống dịch Covid-19; các hoạt động vui Xuân đón Tết Tân Sửu 2021; các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền về các sự kiện chính trị, ngày Lễ, kỷ niệm...

Tại Hội nghị, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân bám sát Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị để tổ chức thông báo nhanh về kết quả Đại hội XIII của Đảng. Hình thức thông báo căn cứ vào tình hình thực tế để vận dụng cho phù hợp. Thời gian thông báo, các đơn vị hoàn thành trước ngày 5/3/2021; báo cáo về Tổng cục Chính trị trước ngày 10/3/2021.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội