A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những người được hỗ trợ và các mức hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), sau 2 tuần ban hành Nghị quyết 68 và hướng dẫn tại Quyết định 23, hiện Sở LĐTBXH các tỉnh, thành lập kế hoạch, rà soát lên danh sách những đối tượng và mức hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng, cũng như phương án để trình UBND ban hành.

Hiện đã có TP Hồ Chí Minh triển khai gói hỗ trợ cho với tổng kinh phí 886 tỷ đồng để hỗ trợ 6 nhóm đối tượng. Tỉnh Thái Nguyên cũng đã ban hành quyết định hỗ trợ lao động gặp khó khăn trên địa bàn….

Theo Bộ LĐTBXH, sang tuần tới, đồng loạt các địa phương sẽ triển khai gói hỗ trợ lao động gặp khó khăn và sẽ cập nhật thông tin cụ thể tới truyền thông.

Tỉnh Thái Nguyên trao hỗ trợ 1 lần cho 33 giáo viên mầm non bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Tỉnh Thái Nguyên trao hỗ trợ 1 lần cho 33 giáo viên mầm non bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo Quyết định 23, người lao động trực tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 sẽ được nhận tiền hỗ trợ 1 lần với mức thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 3,71 triệu đồng/người từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ. Cụ thể:

Lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ 2 mức: 1,855 triệu đồng và 3,71 triệu đồng/người

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid - 19 có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5 đến hết 31/12/2021, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sẽ được hỗ trợ 1 lần bằng tiền mặt.

Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của người lao động tính từ ngày 1-5 đến hết 31/12/2021.

Mức hỗ trợ 1 lần như sau: Người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng mức 1,855 triệu đồng/người; từ 1 tháng trở lên mức 3,71 triệu đồng/người.

Lao động bị ngừng việc được hỗ trợ 1 triệu đồng/người

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1-5 đến hết ngày 31/12/2021, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ 1 lần với mức 1 triệu đồng/người.

Lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được lĩnh 3,71 triệu đồng/người

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/12/2021, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, được hỗ trợ một lần 3,71 triệu đồng/người.

Lao động mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người

Đối với lao động nữ mang thai bị ảnh hưởng bởi COVID-19, ngoài được nhận hỗ trợ 1 lần, sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người.

Lao động đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha.

Lưu ý tất cả những lao động này đều đã tham gia đóng BHXH.

Trẻ em được hỗ trợ tất cả chi phí khi đi cách ly, điều trị và hỗ trợ thêm 1 triệu đồng

Trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được ngân sách Nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định, được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4 đến hết ngày 31/12/2021.

Nghệ sĩ chức danh nghề hạng IV được hỗ trợ 3,71 triệu đồng/người

Theo đó, đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1/5 đến 31/12/2021 sẽ được hỗ trợ 1 lần 3,71 triệu đồng/người

Dự kiến nhóm này có khoảng 2.000 người thuộc gần 100 đơn vị nghệ thuật biểu diễn.

Hướng dẫn viên được hỗ trợ 3,71 triệu đồng/người

Hướng dẫn viên (HDV) được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 và đủ các điều kiện: Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên các Hiệp hội về hướng dẫn du lịch; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với HDV du lịch tại điểm.

Hạn cuối nộp hồ sơ là 31/1/2022, nếu đủ hồ sơ trong thời gian trên cũng được trợ 1 lần là 3,71 triệu đồng/người. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, có hơn 26.000 HDV cón thẻ còn hiệu lực.

Hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19 được hỗ trợ 3 triệu đồng

Nhóm hộ kinh doanh được hỗ trợ với các điều kiện sau: Có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Mức hỗ trợ cho hộ kinh doanh là 3 triệu đồng/hộ và lĩnh 1 lần, được trích từ Ngân sách Nhà nước.

Người được xác định là F0, F1 được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày

Đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0) từ ngày 27/4 – 31/12/2021 được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, từ ngày 27/4 đến ngày 31/12/2021, được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Lao động tự do được hỗ trợ không thấp hơn 1,5 triệu đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày

Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác sẽ do địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1,5 triệu đồng/người/lần, hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.

Theo các chuyên gia về an sinh xã hội: Nhóm chính sách hỗ trợ chủ yếu là lao động đã được bao phủ bởi lưới an sinh bằng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Rút kinh nghiệm từ gói hỗ trợ an sinh lần 1 triển khai năm 2020 theo Nghị quyết 42 là có một số nhóm đối tượng được quy định hỗ trợ cụ thể như: Với các trường hợp là F0, F1 và trẻ em gặp khó khăn do dịch; giáo viên mầm non, tư thục; nghệ sĩ hạng IV trong đơn vị nhà nước và hướng dẫn viên du lịch đều được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt.

Điểm đáng lưu ý là nhóm lao động tự do chuyển cho địa phương tự bố trí ngân sách. Do đó, theo các chuyên gia, sẽ xảy ra tình trạng, địa phương nào có nguồn ngân sách lớn sẽ quan tâm tới nhóm đối tượng này. Việc tập trung hỗ trợ nhóm này sẽ là lao động tự do tại các thành phố lớn.

Nguồn: Báo Tin tức


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội