A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bám sát các sự kiện, cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, tạo động lực mới, khí thế mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2019

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp luôn đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong các cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, phong trào TĐQT trong LLVT Quân khu không ngừng đổi mới, phát triển, trực tiếp góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần "Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua", phong trào TĐQT đã thực sự đồng hành, gắn chặt với từng lĩnh vực công tác, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tính chất hoạt động của mỗi loại hình cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu và đạt được hiệu quả thiết thực. Trong đó, điểm nhấn của phong trào TĐQT là đã tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá nhằm khắc phục khâu yếu, mặt yếu, khơi dậy ý thức tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức để giành những thành tích mới cao hơn trên các mặt công tác. Ở tất cả các cấp, Hội đồng thi đua - khen thưởng thường xuyên được kiện toàn, thực hiện tốt chức năng tư vấn cho cấp ủy, chỉ huy về thi đua, khen thưởng; cơ quan chính trị làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Phong trào TĐQT trong LLVT Quân khu đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, các phong trào, cuộc vận động của các ngành, các tổ chức quần chúng và phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước ở địa phương... Qua đó, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, tinh thần hăng say trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, lao động, giành những đỉnh cao mới trên các mặt hoạt động...

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu tham quan gian trưng bày chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng Cục Chính trị, giai đoạn 2013 - 2018.
                                                                                                                                                                                                          Ảnh: Anh Đào

Từ những kết quả của PTTĐ năm 2018, nhất là đợt thi đua đặc biệt "Làm theo lời Bác, thi đua giành 4 nhất" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và Đại hội TĐQT cấp trên trực tiếp cơ sở, giai đoạn 2013 - 2018, đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện PTTĐ. Bám sát mục đích, yêu cầu của PTTĐ, LLVT Quân khu đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sinh động, hiệu quả; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được biểu dương, nhân rộng. Thông qua thực tiễn tổ chức PTTĐ đã xuất hiện nhiều mô hình với cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực như phong trào "Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao"; "Chuyên sâu, mẫu mực, chính quy"; "An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật"; mô hình "Đảng viên kết nghĩa, đỡ đầu hộ gia đình khó khăn"; "Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo"; "Mỗi tuần một điều luật"... Đặc biệt, phong trào TĐQT được thực hiện gắn chặt với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" đã tạo nên hiệu ứng tích cực. Các đơn vị đã cụ thể hóa các tiêu chí, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống LLVT Quân khu, giá trị nhân văn, tình đoàn kết quân - dân, tình yêu thương đồng chí, đồng đội sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ. Đi đôi với tổ chức phong trào TĐQT, công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm của công tác thi đua, khen thưởng trước đây.

Có thể khẳng định, phong trào TĐQT trong những năm qua luôn là động lực thúc đẩy LLVT Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật và đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đặc biệt, năm 2018 là năm mà các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu gặt hái được nhiều giải thưởng trong các hội thi toàn quân... Những kết quả đó trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, làm cơ sở để xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân khu như: Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 3/2/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 40 năm Chiến thắng biên giới phía Bắc chống quân xâm lược (18/3/1979 18/3/2019); 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019); 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019); 65 năm ngày ký Hiệp định Giơnevơ (20/7/1954 - 20/7/2019); 65 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 10/10/2019); 70 năm ngày Bác Hồ viết bài báo “Dân vận” (15/10/1949 15/10/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu, giai đoạn 2014 - 2019…

 Những kết quả đạt được trong những năm qua và những sự kiện chính trị quan trọng trên là tiền đề, động lực quan trọng để phong trào TĐQT trong LLVT Quân khu phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua phải bám sát các sự kiện; lấy các sự kiện, ngày lễ quan trọng để phát động các đợt thi đua cao điểm, đột kích... không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TĐQT trong LLVT Quân khu.

Thi đua là đòn bẩy, là động lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, vì vậy trước hết cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ; phù hợp với điều kiện, tính chất của từng đơn vị và từng đối tượng. Đồng thời, cần quán triệt tốt tư tưởng "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm". Việc thực hiện phải thường xuyên, bằng nhiều cách thức, phương tiện; gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua, hướng trọng tâm vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đối với phong trào TĐQT. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân khu phải coi tổ chức phong trào TĐQT là một trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong mọi hoạt động. Từ đó, tổ chức thực hiện chặt chẽ tất cả các khâu từ giáo dục, quán triệt mục đích, ý nghĩa, xây dựng động cơ thi đua; xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua; phát động và duy trì phong trào; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tổng kết, khen thưởng… Trên cơ sở nắm vững phương hướng, mục tiêu, nội dung thi đua, cần xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sáng tạo, sát thực tiễn, phù hợp với từng loại hình đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa phong trào TĐQT với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", tạo sức mạnh tổng hợp để phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì, các đơn vị cần phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, hạt nhân trong các PTTĐ ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nhận thức lệch lạc và hành động không đúng, làm ảnh hưởng đến phong trào chung.

Chú trọng đổi mới phương thức tổ chức phong trào TĐQT phù hợp với yêu cầu mới, theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, đột phá vào việc mới, việc khó, khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác, nhất là rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, phương pháp, tác phong công tác, đề cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trước mỗi đợt thi đua, các đơn vị cần chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, xác định chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thi đua; gắn thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích, phong trào TĐQT với PTTĐ yêu nước của địa phương và các phong trào, cuộc vận động của các ngành, các tổ chức quần chúng. Đồng thời, đổi mới cách thức, biện pháp tổ chức phát động, nuôi dưỡng phong trào, chấm điểm thi đua, đảm bảo gọn nhẹ, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, đưa phong trào phát triển thực chất, liên tục, vững chắc, động viên được tính tích cực, tự giác của cán bộ, chiến sĩ. Qua mỗi đợt thi đua, các đơn vị cần làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để các đơn vị học tập và làm theo; phát hiện những cơ quan, đơn vị khó khăn, đạt hiệu quả thấp trong tổ chức, triển khai PTTĐ để chỉ đạo khắc phục. Gắn kết chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng; đưa công tác khen thưởng vào nền nếp, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, chính xác. Khắc phục mọi biểu hiện khen thưởng không đúng thành tích, không đúng người, đúng việc, trùng khen, tính giáo dục, thuyết phục thấp và những biểu hiện lệch lạc trong thi đua, khen thưởng.

Năm 2019 sẽ diễn ra Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2014 - 2019, đây là cột mốc quan trọng đánh dấu, ghi nhận sự phát triển của LLVT Quân khu; là dịp để Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào TĐQT và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2014 - 2019, từ đó đề ra những chủ trương, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT lên tầm cao mới. Đồng thời, qua Đại hội để cổ vũ, động viên từng cá nhân, tập thể thi đua lập công, nhân rộng điển hình tiên tiến. Vì vậy các cơ quan chức năng, nhất là Cục Chính trị - Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quân khu cần tích cực, chủ động, tập trung làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo; các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội TĐQT LLVT Quân khu giai đoạn 2014 - 2019, nhân lên khí thế mới, động lực mới, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội