Chương trình Truyền hình LLVT Quân khu 4 kỳ 2 tháng 1 năm 2021

  • Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 4.
  • LLVT Quân khu 4: Thi đua “Lập công dâng Đảng”
  • Quân khu 4 nâng cao chất lượng tập huấn cán bộ.
Video liên quan
Xem nhiều