Trang Truyền hình Quân khu 4 ngày 14 tháng 12 năm 2020

Chương trình Truyền hình LLVT Quân khu 4 kỳ 1 tháng 12 năm 2020. Chương trình kỳ này có các nội dung chính sau:
- Thường vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4 Hội nghị Quân chính năm 2020.
- Thi đua lập công, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác
- Trường Quân sự Quân khu 4: Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Video liên quan
Xem nhiều