Tiêu điểm
Lịch
Liên kết website

Phần thi tuyên truyền xuất sắc nhất: CHỦ ĐỀ "PHỤ NỮ CỤC CHÍNH TRỊ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, XÂY DỰNG HÌNH MẪU NGƯỜI PHỤ NỮ “TRÍ TUỆ, BẢN LĨNH, KỶ CƯƠNG, NHÂN ÁI”, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ THỜI KỲ MỚI"

Cùng với Cục Kỹ thuật và Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, phần thi tuyên truyền của Cục Chính trị với chủ đề: “Phụ nữ Cục chính trị phát huy truyền thống, xây dựng hình mẫu người phụ nữ “trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, trong Hội thi Cán bộ Hội Phụ nữ giỏi năm 2023, cụm số 1 đã đạt giải phần thi tuyên truyền xuất sắc nhất.

 

Video liên quan
Xem nhiều