Trang truyền hình Quân khu 4 ngày 2-8-2021

Chương trình Truyền hình LLVT Quân khu 4 ngày 2-8-2021 với những nội dung chính:

 - Bàn giao chức danh Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa

        - Kho K2 Cục Kỹ thuật Quân khu 4 đoàn kết, đồng lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

       - Lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế sẵn sàng phòng, chống thiên tai.

Video liên quan
Xem nhiều