A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiên định một con đường

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận xét “V.l. Lênin là người thầy đào tạo ra những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận cách mạng khoa học mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất”. Người còn khẳng định: “Lênin, người thầy vĩ đại của cách mạng vô sản. Cũng là một vị đạo đức rất cao, dạy chúng ta phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính. Tinh thần Lênin muôn đời bất diệt”.

Tư tưởng của Lênin luôn là kim chỉ nam, mở ra những chân trời mới, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, ngọn đuốc soi đường cho Nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng ta luôn vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng của Lênin vào điều kiện cụ thể của cách Việt Nam để lập nên những điều kỳ diệu nhất trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Trong lúc xã hội Việt Nam đang khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước thì Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh xuất hiện và tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi là sự kiện chính trị lớn nhất của thế kỷ XX, mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, thời đại thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản. Kể từ khi tiếp cận chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh không hề coi chủ nghĩa Mác - Lênin là một "khuôn vàng, thước ngọc" sẵn có, một bộ "sách tra cứu" nằm lòng, bất biến có thể mở ra là áp dụng được mọi điều, mọi nhẽ cho các cuộc đấu tranh cách mạng. Trái lại, với phép biện chứng duy vật lịch sử và tư duy năng động, Đảng ta và Bác Hồ kính yêu luôn biết vận dụng một cách sáng tạo nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin (như kim chỉ nam cho mọi hoạt động nhận thức và hành động) vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới trên đất nước ta trong suốt hơn 90 năm qua là một minh chứng hùng hồn cho điều đó. Tuân theo di huấn của V.I. Lênin, Đảng ta hiểu rằng: Sáng tạo cách mạng chính là việc giữ vững nguyên tắc và mềm dẻo về phương pháp; giữ vững mục đích và linh hoạt, khéo léo khi sử dụng phương tiện. Nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện sẽ là sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến đổ vỡ và thất bại.

V.I.Lênin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva trước các đơn vị tham gia khóa huấn luyện quân sự toàn dân, ngày 25-5-1919. 
Ảnh Tư liệu.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ cộng sản vĩ đại, suốt đời hy sinh, phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, khiêm tốn, giản dị, yêu thương và gần gũi đồng chí, đồng bào. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Nói về tự phê bình và phê bình trong Đảng, Người cũng từng chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng” và nhấn mạnh: “Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay. Đảng đã chỉ rõ một bộ phận đảng viên thoái hóa, biến chất, sa vào chủ nghĩa thực dụng cá nhân, lợi dụng chức quyền để mưu lợi riêng; thậm chí liên kết bè phái, tạo lợi ích nhóm. Bên cạnh đó, một số đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kiêu ngạo, công thần... Những biểu hiện tiêu cực này đã đi ngược lại tôn chỉ, mục đích của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã làm xói mòn lòng tin của Nhân dân, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, giảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; dẫn tới các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá Đảng, chống phá sự nghiệp cách mạng. Chưa bao giờ Đảng ta quyết liệt, mạnh dạn chỉnh đốn, sửa chữa mình như những năm gần đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mới đây cũng đã khẳng định: “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, quan liêu, tham nhũng, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm... Vào cấp ủy không phải để thăng tiến cho oai, cho sang, để vinh thân phì gia mà là để cống hiến, hy sinh, vì dân, vì nước”. Có như vậy, Đảng ta sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố thêm lòng tin của dân với Đảng.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc Đảng ta lựa chọn Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động là hoàn toàn đúng đăn và là yếu tố quyết định, đưa dân tộc Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Lịch sử đã chứng minh rằng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của dân tộc Việt Nam. Nhân dân ta luôn là cội nguồn sức mạnh, chủ thể quyết định vận mệnh sự tồn vong của dân tộc, non sông đất nước mình. Đảng Cộng sản Việt Nam một lòng phụng sự Nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Ngoài lợi ích của dân tộc, Nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Do đó, Nhân dân đã một lòng, một dạ đi theo ngọn cờ vinh quang, bách chiến, bách thắng của Đảng. Lý tưởng của Đảng là sự lựa chọn của Nhân dân. Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự kiên định con đường thực tiễn mà Nhân dân đang đi, kiên định mục tiêu thực hiện mà Nhân dân đang hướng tới, là tiếp nối thành quả cách mạng của Nhân dân và nâng lên tầm cao mới phù hợp với điều kiện lịch sử nước nhà.

Nhân dịp kỷ niệm 150 ngày sinh V.I. Lênin, chúng ta càng tin tưởng hơn, tự hào hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, về Nhân dân Việt Nam anh hùng; cũng như về tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới với Nhân dân Việt Nam. Mỗi chúng ta càng phải có trách nhiệm làm cho tinh thần Lênin, sức sáng tạo của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn sống động và tỏa sáng. Đó cũng chính là kiên định với mục tiêu con đường duy nhất đúng đắn và cũng bài học còn mới nguyên giá trị không chỉ của hôm qua, hôm nay và tương lai tươi sáng mai sau.

XUÂN BÍNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội