A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phải ra sức thi đua...

“…Phải ra sức thi đua

Luyện tập thân thể cho mạnh mẽ

Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo

Trau dồi tinh thần cho vững chắc

Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng cho vững vàng”…

 

Bác Hồ tập võ rèn luyện sức khỏe.

 

Đây là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư gửi lớp “Chuẩn bị tổng phản công” Trường Trung học Lục quân Trần Quốc Tuấn (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1), đăng trên Báo Cứu quốc, số 1392, ngày 09 tháng 11 năm 1949.

Đây là thời điểm quân và dân ta đã bước sang năm thứ ba của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nhằm nâng cao trình độ chính trị, quân sự, nhất là trình độ tác chiến của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cuộc kháng chiến, Trường Trung học Lục quân Trần Quốc Tuấn đã mở lớp “Chuẩn bị tổng phản công”. Để động viên kịp thời, Người đã viết thư gửi đến lớp học này. Lời huấn thị của Bác tuy ngắn gọn, nhưng cụ thể và rõ ràng, thể hiện sự quan tâm sát sao và nhắc nhở sâu sắc đối với mỗi cán bộ chỉ huy trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Trung học Lục quân Trần Quốc Tuấn cũng như các nhà trường khác trong Quân đội.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, gần 76 năm qua, các nhà trường Quân đội đã liên tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, đào tạo, bồi dưỡng được hàng vạn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong chiến tranh biên giới phía Bắc, Tây Nam, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đặc biệt trong những năm gần đây, thực hiện phương châm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, lấy người học làm trung tâm, xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực; các nhà trường đã tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới. Đi đôi với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, các nhà trường luôn tích cực, chủ động trong công tác nghiên cứu khoa học và đã nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học cấp Bộ, cấp ngành có chất lượng cao. Duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn kinh phí trên cấp, đầu tư xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại phục vụ tốt cho nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bộ đội.

BÁO QUÂN KHU 4


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội