A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Dự bị động viên năm 2019.

Ngày 08/10/2002, Bộ Quốc phòng tổ chức Tập huấn toàn quốc Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và Luật Dự bị động viên (DBĐV) năm 2019; các văn bản thi hành Luật; hội nghị tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Tại điểm cầu Bộ Quốc phòng (Tp Hà Nội) Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị; dự tập huấn có đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Tại 181 điểm cầu ở các đơn vị, địa phương trong và ngoài Quân đội trên toàn quốc có sự tham gia của hơn 10 nghìn đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các đầu mối đơn vị Quân đội trong toàn quân và đại biểu lãnh đạo chính quyền các địa phương cấp tỉnh, huyện trong cả nước. 

Tại điểm cầu Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu.

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam khai mạc tập huấn

Luật Dân quân tự vệ năm 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 22/11/2019 tại kỳ họp thứ 8 (thay thế Luật DQTV năm 2009) có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; Luật DQTV năm 2019 có 8 Chương, 50 điều (giảm 1 Chương, 16 điều so với Luật DQTV năm 2009). Luật DQTV năm 2019 nhằm thể chế đường lối, quan điểm mới của Đảng liên quan đến DQTV, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chiến lược Quân sự, Quốc phòng. Đồng thời, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về xây dựng DQTV “vững mạnh và rộng khắp” bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật về Quốc phòng – An ninh và pháp luật có liên quan.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu dự tập huấn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được giới thiệu các nội dung cơ bản về Luật DQTV năm 2019; các chyên đề về: Nội dung cơ bản của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV. Nội dung cơ bản Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động phối hợp của DQTV.

Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu Quân khu 4.

 

Quang cảnh tại điểm đầu Quân khu 4.

Luật Dự bị động viên được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 tại kỳ họp thứ 8 (Khóa XIV); Chủ tịch nước Công bố ngày 03/12/2019, Luật gồm 5 Chương, 41 Điều, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020 thay thế Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên năm 1996. Luật DBĐV là cơ sở pháp lý để xât dựng lực lượng DBĐV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội, các đơn vị Quân đội trong xây dựng lực lượng DBĐV, kịp thời bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Đại biểu các cơ quan, đơn vị Quân khu 4 dự tập huấn.

Trên cơ sở được quán triệt, giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật DBĐV năm 2019, lớp tập huấn đã dành nhiều thời gian giới thiệu 4 chuyên đề gồm: Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ quy định việc huy động lực lượng DBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị. Nội dung cơ bản của Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 của Chính phủ về Sỹ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV. Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17/8/2020 của Chính phủ quy định cơ sở huấn luyện DBĐV cấp tỉnh.

Những nội dung của Tập huấn là cơ sở quan trọng giúp lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn quân và cấp ủy, chính quyền địa phương trong toàn quân nắm chắc và triển khai thực hiện hiệu quả Luật Dân quan tự về và Luật Dư bị động viên năm 2019ở địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội