A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thư Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI gửi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu

Sáng ngày 31/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã đọc Thư kêu gọi gửi cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong Quân khu. Báo Quân khu  Bốn điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Thư kêu gọi:

Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đọc Thư kêu gọi của Đại hội.

 

Thân ái gửi cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong Quân khu.

Các đồng chí thân mến!

Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An - Quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tiến hành và thành công tốt đẹp.

Về dự Đại hội có 249 Đại biểu, đại diện cho hơn 10.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, là những đảng viên tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị, các ngành, các lĩnh lực công tác trong Đảng bộ Quân khu.

Đại hội rất vinh dự được đón đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vui mừng được đón các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang các địa phương trên địa bàn Quân khu về dự và chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn, Đảng bộ Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu chủ động khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. Trình độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật chuyển biến khá toàn diện. Sức mạnh khu vực phòng thủ, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng lên; chủ động, kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị địa bàn, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, với tổng kết, đánh giá những ưu điểm chính, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, dân quân tự vệ, dự bị động viên trong toàn Quân khu đã nỗ lực phấn đấu đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ và LLVT Quân khu trong 5 năm qua.

Các đồng chí thân mến!

Những năm tới, bối cảnh quốc tế, khu vực, trong nước tiếp tục có những thời cơ, vận hội và cả những khó khăn, thách thức; tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp mới, ngày càng gay gắt hơn.

Trên địa bàn Quân khu, những năm tới, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững; tuy nhiên, các phần tử phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá; an ninh nông thôn, nhất là các địa bàn trọng điểm, nhạy cảm vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định; thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tình hình đó đặt ra cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của LLVT Quân khu nói riêng những yêu cầu mới cao hơn.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới, đoàn kết, tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI đề ra: “Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới, sáng tạo, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ LLVT luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nắm vững tình hình, nhiệm vụ, chủ động, tích cực và vận dụng sáng tạo vào hoạt động thực tiễn theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo sự đột phá quan trọng về: Nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục – đào tạo; tăng cường xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; giữ vững kỷ cương, phát huy hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường các biện pháp tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, trước hết là về chính trị tư tưởng; bất luận trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sỹ cũng luôn trung thành và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cải cách hành chính; thực hiện nghiêm quy định về tổ chức, biên chế; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; bảo đảm LLVT Quân khu có đủ khả năng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

 Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các lực lượng trên địa bàn Quân khu, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào anh em; phát huy sức mạnh tổng hợp, tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nâng cao tiềm lực quốc phòng; xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn quân khu thực sự vững mạnh; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong trong tình hình mới.

Tập trung xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xung kích của đoàn viên, hội viên; xây dựng Đảng bộ và LLVT Quân khu vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân 6 tỉnh.

Các đồng chí thân mến!

Với tinh thần đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường và truyền thống anh hùng qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên phát huy truyền thống của LLVT Quân khu trong thời kỳ mới, tiếp tục nổ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc!


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội