A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải báo chí Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 49 - KH/TU, ngày 29/6/2021 về tổ chức Giải báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2021 (Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021).

 Theo đó, đối tượng tham dự giải dành cho mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Nghệ An được đăng, phát trên các loại hình báo chí của tỉnh và Trung ương, phù hợp với tiêu chí của Giải; không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

Phóng viên Báo Quân khu 4 đạt giải Khuyến khích Giải Búa liềm vàng toàn quốc năm 2020 chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021 được tổ chức nhằm tìm kiếm, tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc viết về đề tài xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng..., góp phần tuyên truyền  sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày  01/11/2020 đến trước ngày 05/10/2021. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 05/10/2021. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, số 03, đường Lênin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Lễ tổng kết và trao giải  được tổ chức trong dịp khai mạc Hội báo Xuân năm 2022. 

Báo Quân khu 4 dành giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng lần thứ V) năm 2020.

 

* Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021)

Điều 1. Tên gọi Giải thưởng

Giải Báo chí về xây dựng Đảng mang tên "Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021” (sau đây gọi tắt là Giải) là giải thưởng báo chí cấp tỉnh do Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức để trao thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Nghệ An trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng phát trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép.

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa

- Hưởng ứng tích cực Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Cổ vũ, động viên  toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân  trong tỉnh chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025. 

- Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Nghệ An phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

2. Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia Giải là những tác phẩm viết về Nghệ An và phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí trong và ngoài tỉnh Nghệ An (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát sóng; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.

3. Thể lệ này quy định mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, ban giám khảo chấm giải, kinh phí, cách thức tổ chức Giải.

Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm

 - Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 02 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự. Một tác giả chỉ được đứng tên tối đa trong 2 nhóm sáng tác tác phẩm tham dự Giải.

- Tác giả tham gia Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả.

 - Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ Giúp việc cho Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không được tham gia dự thi. 

Báo Quân khu 4 dành 01 giải Nhì Giải Báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2020.

Điều 5. Tiêu chí xét trao Giải

1. Tiêu chí chung

a) Tác phẩm báo chí được trao Giải là những tác phẩm thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí được Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép kể từ ngày 15/11/2020 đến ngày 05/10/2021. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có 2/3 số kỳ của tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

b) Tác phẩm được xét trao Giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn, có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện tốt, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.

c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí cấp tỉnh vẫn được tham dự Giải nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan; đơn vị, thời gian tổ chức giải. Không nhận các tác phẩm đã đạt Giải Báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành, liên ngành của Trung ương tổ chức.

d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao giải:

- Loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, đối thoại, tọa đàm, phim tài liệu, sản phẩm truyền thông đa phương tiện, ảnh báo chí.

e) Tác phẩm được xét Giải phải đảm bảo không có vi phạm về bản quyền kể từ thời điểm công bố.

g) Tác phẩm không được xét:

- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

- Các tác phẩm đang gây tranh cãi hoặc đang chờ kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện, câu chuyện truyền thanh...).

- Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.

2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí

a) Báo in: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

b) Báo điện tử: Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

c) Phát thanh

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, bài viết (không quá 05 kỳ), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện đã được phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc, bảo đảm chất lượng. Thời lượng tối đa 60 phút/tác phẩm.

d) Truyền hình

- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, chuyên đề, đối thoại, tọa đàm, phim tài liệu (không quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương trình) về một chủ đề, sự kiện. Thời lượng tối đa 90 phút /tác phẩm.

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, nội dung hấp dẫn và đảm bảo đúng như chương trình đã phát, không được dựng hình lại.

e) Ảnh báo chí: Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, chùm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với chùm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh.

Báo Quân khu 4 dành 01 giải Ba Giải Báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2020.

Điều 6. Cơ cấu Giải

1. Giải chính thức

- Giải có 04 nhóm giải tương ứng với 04 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Mỗi loại hình báo chí có tối đa 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích (gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải và tiền thưởng).

- Mức thưởng đối với các giải: Căn cứ vào loại hình báo chí tại điểm d, Điều 5 của Thể lệ này, mức thưởng cho các tác phẩm đạt giải như sau: 

                    Mức giải
Loại hình
Giải NhấtGiải NhìGiải BaGiải Khuyến khích
Báo in, báo nói (phát thanh), báo điện tử8 lần mức lương cơ sở6 lần mức lương cơ sở4 lần mức lương cơ sở2 lần mức lương cơ sở
Báo hình10 lần mức lương cơ sở8 lần mức lương cơ sở6 lần mức lương cơ sở4 lần mức lương cơ sở
Ảnh báo chí6 lần mức lương cơ sở4 lần mức lương cơ sở3 lần mức lương cơ sở2 lần mức lương cơ sở

 

 2. Các giải khác

- Khen thưởng (Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tiền thưởng theo quy định) cho tối đa 06 cơ quan, địa phương, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, hưởng ứng tích cực cuộc thi. 

- Vinh danh cho 01 tác giả cao tuổi, có tác phẩm xuất sắc (theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân) với mức thưởng 2.000.000 đồng/tác giả.

- Vinh danh nhân vật tiêu biểu (01 - 02 tập thể, cá nhân) trong tác phẩm báo chí đạt giải, với mức thưởng 2.000.000 đồng/tập thể và 1.000.000 đồng/cá nhân.

3. Hình thức khen thưởng đối với các tác phẩm đạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo Giải.

Điều 7. Ban Tổ chức Giải

       1. Ban Tổ chức Giải do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai, tổ chức Giải, thành lập Ban Giám khảo, các tổ giúp việc và tổ chức các hoạt động liên quan đến Giải.

          Ban Chỉ đạo Giải được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động.

2. Cơ quan Thường trực Giải là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có trách nhiệm:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ Giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.

- Chịu trách nhiệm bảo đảm về cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ quá trình làm việc của Ban Tổ chức Giải và Hội đồng chấm Giải.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ công bố và trao Giải.

- Cơ quan Thường trực Giải được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động.

 Điều 8. Ban Giám khảo

1. Ban Giám khảo do Trưởng Ban Chỉ đạo Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Giải là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

2. Giúp việc cho Ban Giám khảo có Tổ Thư ký và Tổ Giúp việc do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập, trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực Giải.

3. Ban Giám khảo xây dựng Quy chế chấm điểm phù hợp với yêu cầu của Giải và Luật Báo chí; thực hiện chấm và báo cáo kết quả cho Ban Tổ chức Giải.

Điều 9. Quy trình xét, lựa chọn và công bố, trao Giải

1. Sơ khảo: Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát, gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

2. Chung khảo: Ban Giám khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của vòng sơ khảo tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức Giải quyết định công nhận và trao giải. Đồng thời, xét chọn một số tác phẩm xuất sắc gửi Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng Trung ương.

 Báo Quân khu 4 dành 3 giải Khuyến kích Giải Báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2020.

3. Công bố và trao Giải

Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng căn cứ vào tình hình thực tế, không nhất thiết mỗi thể loại báo chí phải xét đủ số lượng các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và các giải khác theo cơ cấu giải thưởng.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Lễ tổng kết, công bố và trao Giải được tổ chức trong dịp khai mạc Hội báo Xuân năm 2022.

Điều 10. Kinh phí của Giải

1. Kinh phí tổ chức và giải thưởng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Cơ quan Thường trực Giải là đơn vị trực tiếp quản lý và thực hiện việc chi kinh phí phục vụ công tác tổ chức Giải theo đúng quy định.

Điều 11. Hồ sơ, thủ tục bài dự thi

1. Về tác giả: Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại cá nhân, E-mail.

2. Về tác phẩm

- Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp thành 02 bộ (ghi rõ thời gian đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Riêng báo điện tử kèm theo đường link đăng tải.

- Các tác phẩm báo in chuyển bản mềm và điện tử phải chuyển đường link.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên USB, mỗi USB chỉ ghi 01 tác phẩm và ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm, đồng thời gửi đường link tác phẩm (nếu có).

- Đối với tác phẩm truyền hình: ghi vào USB, mỗi USB chỉ ghi 01 tác phẩm và ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh và đường link phát sóng. Khuyến khích tác phẩm dự giải có chuẩn kỹ thuật HD.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí... phải kèm theo ảnh giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh) hoặc chuyển File ảnh có độ phân giải từ 1MB trở lên kèm nội dung chú thích.

- Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức Giải không hoàn trả các tác phẩm, thiết bị lưu trữ phạm quy.

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

- Thời gian: Thời hạn nhận bài dự thi Giải chậm nhất đến ngày 05/10/2021.

          - Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, số 03 đường Lênin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự Giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng Giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng Giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Cơ quan Thường trực của Giải.

2. Cơ quan Thường trực Giải có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức Giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh, nặc danh.

3. Tác phẩm báo chí dự Giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức Giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

PHÓNG VIÊN

                                                                                                                      

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội