Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Quảng Trị đề xuất phương án tìm kiếm cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337

Công tác tìm kiếm những cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 còn lại gặp nhiều khó khăn, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Quảng Trị đề xuất phương án tìm kiếm cán bộ, chiến sĩ ĐoànKTQP 337 

Công tác tìm kiếm những cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337 còn lại gặp nhiều khó khăn, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Quảng Trị đề xuất phương án tìm kiếm cán bộ, chiến sĩ ĐoànKTQP 337.

Thực hiện: HỒ LĨNH - HỒ VIỆT

Video liên quan
Xem nhiều