CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH QUÂN KHU 4 NGÀY 29-3-2021

Nội dung chính:

- Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
     - “Ngôi nhà 10 nghìn đồng” của “sao vuông” Hà Tĩnh.
    - Thực hiện “3 thực chất” trong huấn luyện ở Sư đoàn 968.

Video liên quan
Xem nhiều