Video Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào 1971 - Giá trị lịch sử và hiện thực”

Sáng ngày 19/3/2021, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào 1971 - Giá trị lịch sử và hiện thực”.

Video liên quan
Xem nhiều