Những kỷ niệm sâu sắc của Thiếu tướng Võ Chót, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 về nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Những kỷ niệm sâu sắc của Thiếu tướng Võ Chót, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 về nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Video liên quan
Xem nhiều