Tiêu điểm
Lịch
Liên kết website

Phóng sự Truyền hình: KHO KỸ THUẬT K2: BẢO ĐẢM TỐT CÔNG TÁC KỸ THUẬT

Tháng 11/2022, Thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng, Kho Kỹ thuật K2, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 được tổ chức lại với quy mô tổ chức biên chế lớn hơn, vũ khí, trang bị kỹ thuật  nhiều hơn. Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Kho Kỹ thuật K2 đã có những biện pháp phù hợp thực hiện tốt nhiệm vụ. 

                                                                                                                                                                                       Thực hiện: TRẦN DŨNG

Video liên quan
Xem nhiều