Tiêu điểm
Lịch
Liên kết website

SỨC TRẺ NƠI MIỀN BIÊN VIỄN

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) vừa tổ chức sơ kết một năm thực hiện đợt 1, Dự án 174 của Chính phủ về tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2021 - 2030. Kết quả sơ kết cho thấy, các trí thức trẻ tình nguyện đóng góp vai trò quan trọng trong giúp Nhân dân xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Khẳng định chủ trương đúng đắn của Chính phủ và Bộ Quốc phòng khi đưa trí thức trẻ về với các khu kinh tế - quốc phòng, nơi đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Thực hiện: HOÀNG THÁI VÀ CTV

Video liên quan
Xem nhiều