Tiêu điểm
Lịch
Liên kết website

Phóng sự Truyền hình: Ở đâu cũng tăng gia tốt

Thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào, điều kiện địa hình và khí hậu thời tiết phức tạp, việc đảm bảo nhu cầu rau xanh và  thực phẩm phục vụ đời sống rất khó khăn. Cùng với hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, cán bộ, nhân viên các đơn vị Quân khu đã khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi nâng cao chất lượng bữa ăn.

Video liên quan
Xem nhiều