Ps - TIỂU ĐOÀN 6 - TRUNG ĐOÀN 19 - SƯ ĐOÀN 968 TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG THAM GIA THI "TIỂU ĐOÀN TĂNG GIA, SẢN XUẤT GIỎI" CẤP QUÂN KHU NĂM 2020

Video liên quan
Xem nhiều