Tìm đồng đội nơi chiến khu xưa

 

Đất nước hòa bình, thống nhất đã hơn 45 năm, cũng là chặng đường hơn 45 năm tìm kiếm đồng đội hy sinh nơi Chiến khu Ba Lòng năm xưa trên quê hương Quảng Trị. Theo các nguồn thông tin thì trên vùng đất chiến khu xưa, vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ và cán bộ, chiên sĩ Sư đoàn 968 cũng đã nhiều lần tìm kiếm nhưng thịt, xương của đồng đội vẫn nằm đâu đó lẫn vào đất đá, cỏ cây… Lần này, khi có thông tin, những chiên sĩ đường 9 lại ngay lập tức lên đường bám đất, bám dân tìm đồng đội trên vùng đất Chiến khu xưa.

Video liên quan
Xem nhiều