A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Nhịp cầu” nối liền ý Đảng, lòng Dân

Quân khu 4 là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu, nơi mà hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên chịu sự tàn phá của thiên tai; các thế lực thù địch quyết liệt chống phá... Vượt lên khó khăn, với sự đoàn kết, đồng lòng trong thực hiện Nghị quyết của Đảng, 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 ngày càng đổi mới, đi lên. 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nhiều đột phá mới, là cơ hội để 6 tỉnh Khu 4 “cất cánh” cùng đất nước. Xác định rõ điều đó, với vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt trong thực hiện mọi nhiệm vụ, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã có nhiều biện pháp, cách làm thiết thực cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, trở thành “nhịp cầu” nối liền ý Đảng, lòng Dân .

Bài 1: Mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT là một tuyên truyền viên tích cực

Ở đâu có Nhân dân ở đó có hoạt động LLVT Quân khu 4. Đó là cơ sở để Đảng ủy Quân khu 4 và cấp ủy các cấp đề ra chủ trương “Mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT là một tuyên truyền viên tích cực”. Theo đó, cấp ủy các cấp đã tuyên truyền, giáo dục làm cho Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thấm sâu vào từng cán bộ, chiến sĩ, đồng thời, căn cứ tình hình cụ thể để tuyên truyền đến Nhân dân phù hợp, rộng khắp.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong Hội thi báo cáo viên giỏi, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công, Đảng ủy Sư đoàn 324 đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết theo tinh thần Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị cho cán bộ chủ trì. Cùng với đó, Đảng ủy Sư đoàn 324 đã chỉ đạo tổ chức Đảng các cấp căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức các Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với từng đối tượng với mục tiêu 100% cán bộ, chiến sĩ, nắm, hiểu, có những tham mưu, đề xuất về việc cụ thể hóa thực hiện nghị quyết và  yêu cầu các tổ chức Đảng ở Sư đoàn 324 xác định các chủ trương, biện pháp phù hợp để “Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên tích cực” làm lan tỏa Nghị của Đại hội XIII của Đảng đến với Nhân dân.

Cán bộ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho bộ đội trong giờ giải lao trên thao trường.

Trong các chuyến công tác ở Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, khi dự ngày sinh hoạt văn hóa, chính trị, tinh thần cử đơn vị, chúng tôi chứng kiến cách làm sáng tạo, phong phú sát với từng đối tượng trong việc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến mọi cán bộ, chiến sĩ. Tại Tiểu đoàn 6, sau phần sinh hoạt chung cả đơn vị, Đảng ủy Tiểu đoàn phân công các đồng chí trong Ban Chỉ huy Tiểu đoàn trực tiếp sinh hoạt với từng đối tượng, cụ thể đồng chí Chính trị viên Tiểu đoàn sinh hoạt với đối tượng chiến sĩ đồng bào dân tộc thiểu số; đồng chí Tiểu đoàn trưởng sinh hoạt với số chiến sĩ con em đồng bào có đạo... Nội dung sinh hoạt trên các vấn đề, trong đó có phần giới thiệu, tuyên truyền một số điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo dõi phần sinh hoạt với số chiến sĩ dân tộc thiểu số do đồng chí Tiểu đoàn trưởng duy trì, ở phần giới thiệu điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nội dung xây dựng “Thế trận lòng dân, Thiếu tá Lê Quang Đồng đã nhấn mạnh điểm mới về “Xây dựng thế trận lòng dân” trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Có mặt theo dõi buổi sinh hoạt của Tiểu đoàn 6, Trung tá Hoàng Nghĩa Phú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 335 cho biết: Thực hiện chủ trương “Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên tích cực” đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống, Đảng ủy Trung đoàn chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung cơ bản của Nghị quyết, trong đó chú trọng những vấn đề mới, đột phá Đại hội xác định. Bên cạnh đó, để Nghị quyết thấm sâu đến từng cán bộ, chiến sĩ, ngoài việc Hội nghị học tập, quán triệt chung cho toàn đơn vị, Đảng ủy Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị phân ra từng đối tượng chiến sĩ tổ chức giáo dục, quán triệt riêng. Nhờ vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ đều nắm chắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết và trở thành những tuyên truyền viên tích cực. 

Cán bộ Ban CHQS huyện Mường Lát (Thanh Hóa) tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng cho đồng bào Mông xã Tam Chung.

 Ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Lát (Thanh Hóa) ngoài việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chung cho các đối tượng về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Quân sự huyện đã mở một lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết cho đối tượng là thôn đội trưởng trở lên đến cán bộ Ban CHQS các xã, thị trấn trong toàn huyện. Điểm nhấn của lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng của đối tượng này, là ngoài việc tổ chức quán triệt, học tập, Ban Tổ chức giành một thời gian phân công các học viên lựa chọn một nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để thực hành tuyên truyền. Và kết quả được lấy thay cho bài viết thu hoạch.

Ngoài ra, Đảng ủy Quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy Mường Lát đã tổ chức Hội thi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020 – 2025) đối với các đồng chí báo cáo viên chuyên trách và Chính trị viên Ban CHQS, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn. Là người giành giải Nhất Hội thi, đồng chí Lò Thị Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS xã Tam Chung phấn khởi nói: Tham gia Hội thi đã bổ sung cho tôi lượng kiến thức hết sức thiết thực, nhất là về những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đặc biệt, tham gia Hội thi đã giúp tôi học tập từ các thí sinh, qua đó vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đối với từng đối tượng Nhân dân.

Bộ đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đồng bào vùng dự án Khe Sanh.

Năm 2021, cùng với việc tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng, giúp Nhân dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống bão lụt Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong quá trình quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đảng ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã gắn các nội dung Nghị quyết với hành động, việc làm thực tế. Cụ thể, thông qua các buổi giúp Nhân dân khắc phục hậu quả bão lụt, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - quốc phòng 92 đã lồng ghép với việc tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng đến với đồng bào.

Chính nhờ làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, nên mỗi cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã thấm sâu Nghị quyết của Đảng, nhất là những vấn đề mới, mang tính đột phá từ đó trở thành những tuyên truyền viên tích cực. Thông qua những hình thức, cách làm phù hợp, phong phú trong quá trình tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã trở thành cầu nối đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến với Nhân dân.

Lực lượng vũ trang huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế tuyên truyền nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho ngư dân thị trấn Thuận An.

Trong chuyến công tác về thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế đúng vào dịp cơn bão số 8 hình thành trên biển Đông. Lực lượng dân quân thị trấn Thuận An đi đến các khu neo đậu tàu thuyền vừa giúp ngư dân chằng néo tàu thuyền vừa kết hợp tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho bà con ngư dân.

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Trần Quân, Trung đội trưởng Trung đội dân quân Biển thị trấn Thuận An chia sẻ: Đặc thù bà con ngư dân thường xuyên bám biển, ít có điều kiện tìm hiểu, tiếp xúc với những điểm mới mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị xã hội trên biển; chiến lược biển đảo Tổ quốc... Là đảng viên, chiến sĩ dân quân thông qua các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng do Huyện ủy và Đảng ủy Ban CHQS huyện tổ chức, đã giúp tôi thấm sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng. Từ đó, tôi xác định nêu cao trách nhiệm chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng đến với bà con, nhằm huy động sức mạnh Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Còn Binh nhất B Lúp Cùng, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS Thừa Thiên Huế quê ở xã A Roàng, huyện A Lưới phấn khởi nói: Gia đình em trước đây thuộc diện hộ cận nghèo. Nhưng sau khi học tập, nghiên cứu Nghị quyết của Đảng về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số, em đã gọi điện về bàn với bố mẹ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư phát triển kinh tế trang trại và cùng với sự hỗ trợ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 đến nay gia đình em đã từng bước vươn lên thoát nghèo.   

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 kết hợp hướng dân kỹ thuật sản xuất và tuyên truyền Nghị quyết của Đảng cho đồng bào huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Cùng Trung tá Trần Ngọc Khuê, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 vào bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, chúng tôi thấy rõ hơn hiệu quả từ công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng đến với đồng bào. Vào gia đình ông Lầu Giống Minh, sau khi thăm hỏi tình hình gia đình, Trung tá Trần Ngọc Khuê trao đổi với ông Minh về một số vấn đề liên quan đến chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Luật An ninh biên giới… Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Lầu Giống Minh cho biết: Trước đây do không không nắm rõ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nên đồng bào mình thường hay vi phạm các tệ nạn xã hội và cuộc sống hết sức khó khăn. Nhưng từ sự tuyên truyên của Bộ đội Đoàn 4 cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, bà con chúng tôi đã thấu hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, không còn vi phạm các tệ nạn xã hội. Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của bà con đến nay cuộc sống đồng bào mình từng bước được nâng lên.  

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có một phần trách nhiệm thuộc về cán bộ, chiến sĩ LLVT và dân quân tự vệ trên địa bàn Quân khu 4. Để nghị quyết đi vào cuộc sống đạt hiệu quả cao nhất, các cơ quan, đơn vị căn cứ đặc điểm, tình hình để xây dựng những mô hình, cách làm phù hợp trong quá trình chuyển tải, đưa chủ trương của Đảng đến với quần chúng Nhân dân.

                     Bài 2: Gần dân, hiểu dân, chọn mô hình, cách làm phù hợp

                                                                          Nhóm Phóng viên


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội