A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cục Chính trị Quân khu 4: Quán triệt Chỉ thị 103 của BQP về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội.

    Ngày 16/12/1019, Cục Chính trị Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 103/CT-BQP, về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong QĐND Việt Nam. Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

      Tại hội nghị, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị đã được đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu quán triệt nội dung cơ bản của Chị thị 103/CT-BQP. Theo đó, Chỉ thị 103 nêu rõ: Căn cứ Kết luận số 1249 ngày 27-11-2019 của Quân ủy Trung ương: Tình hình chấp hành kỷ luật của toàn quân trong năm 2019 đã có những chuyển biến tích cực (giảm cả về số vụ, số người vi phạm). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ việc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để tăng cường kỷ luật, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo đảm quân đội luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện kết luận của Quân ủy Trung ương, để khắc phục mọi biểu hiện vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, đặc biệt là kỷ luật nghiêm trọng; tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về tư tưởng, kỷ luật; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân đội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 
quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị 103/CT-BQP.

   Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị: Toàn quân mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm, tính tự giác để thực sự làm chuyển biến vững chắc tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn của từng đơn vị và toàn quân. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 09-2-2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 91/CT-BQP ngày 22-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong QĐND Việt Nam; các chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng về công tác quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Chỉ huy các cấp phải quản lý kỷ luật toàn diện đối với mọi cấp, mọi ngành, mọi đơn vị; mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Đặc biệt cán bộ phải làm gương cho chiến sĩ; cấp trên phải làm gương cho cấp dưới; cơ quan, nhà trường phải làm gương cho đơn vị; giáo viên phải làm gương cho học viên, chiến sĩ cũ làm gương cho chiến sĩ mới; đảng viên phải làm gương cho quần chúng cả về lời nói và việc làm. Giữ nghiêm kỷ luật đối với việc chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, nguyên tắc, chế độ quy định của quân đội; quy tắc sinh hoạt xã hội, quan hệ quân dân, quan hệ quân nhân; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với kiên quyết xử lý kịp thời, đúng quy định đối với những quân nhân có thái độ, hành vi vi phạm và những cán bộ quản lý, lãnh đạo, chỉ huy không làm tròn chức trách, nhiệm vụ để quân nhân, đơn vị thuộc quyền vi phạm pháp luật, kỷ luật. Tăng cường nâng cao chất lượng đầu vào đội ngũ học viên đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan; quan tâm hơn nữa đến năng lực, trình độ, trách nhiệm của cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đoàn trực tiếp quản lý bộ đội.

Cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị tham gia hội nghị.

  Tổng cục Chính trị chủ trì phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyển chọn đầu vào, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp phân đội, cán bộ mới ra trường có đủ phẩm chất, năng lực trong công tác quản lý, giáo dục bộ đội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. Các nhà trường quân đội rà soát, đổi mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đối với đội ngũ học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội và hạ sĩ quan; tăng thời lượng, đẩy mạnh đổi mới nội dung đào tạo kỹ năng, phương pháp công tác quản lý bộ đội, công tác tư tưởng sát với tình hình thực tế ở đơn vị cơ sở. Người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên các cấp phải tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ về công tác quản lý bộ đội và quản lý kỷ luật ở đơn vị cơ sở, kết hợp nhiều biện pháp; tổ chức bồi dưỡng theo kế hoạch với trực tiếp hướng dẫn, truyền thụ kinh nghiệm quản lý, dự kiến và xử lý tình huống để nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy bộ đội, quản lý kỷ luật của cán bộ cấp dưới thuộc quyền. Cơ quan quân sự địa phương các cấp phải nắm chắc các quy định về công tác tuyển quân; kiểm tra, chịu trách nhiệm về chất lượng tuyển quân hằng năm; kịp thời phát hiện, không tuyển những trường hợp có biểu hiện bệnh lý về tư tưởng, tâm thần hoặc hoàn cảnh phức tạp vào quân đội. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phải xác định công tác quản lý kỷ luật là một nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhân rộng xây dựng đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu” ở tất cả các loại hình cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm điểm, rút kinh nghiệm kịp thời. Trong năm 2019 các cơ quan, đơn vị phải đưa nội dung chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn làm một nội dung kiểm điểm riêng trong báo cáo tổng kết và thảo luận của các cấp tại hội nghị quân chính, hội nghị tổng kết năm; phải coi chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn của các cơ quan, đơn vị là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. Trong năm 2020 phải đưa nội dung xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn là một nội dung trong báo cáo chính trị, thảo luận tại Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội; phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm của cấp ủy Đảng các cấp; từ đó đề xuất chủ trương, giải pháp lãnh đạo hiệu quả chấm dứt các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Giao Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đôn đốc, kiểm tra, phúc tra định kỳ hoặc đột xuất việc quán triệt và triển khai thực hiện của các đơn vị, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các cơ quan báo chí, truyền thông trong quân đội tăng cường thời lượng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước để toàn quân học tập.

Quang cảnh hội nghị.

  Hội nghị cũng đã quán triệt một số văn bản về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn trong quân đội và thông báo tình hình vi phạm, tội phạm trong Quân đội và trong LLVT Quân khu 4 năm 2019 và nguyên nhân vi phạm, tội phạm, kết quả xét xử và tham mưu đề xuất một số giải pháp quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, pháp luật trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hồ Việt


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội