A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

100% tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân đội xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sau 2 ngày làm việc (27-28/3) với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng về mặt nhận thức; nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Ngay sau Hội nghị, Quân ủy Trung ương đã triển khai việc chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền trong toàn quân và yêu cầu 100%  tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân đội phải xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

   Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…); khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau khi Hội nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập trung xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương đơn vị. Đặc biệt các cơ quan Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII thành luật pháp, cơ chế, chính sách để sớm thực thi trong đời sống, kịp thời khắc phục hạn chế yếu kém mà Đại hội đã chỉ ra.

Quang cảnh bế mạc tại điểm cầu Quân khu 4.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu bế mạc tại điểm cầu Trung ương

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cán bộ tham dự Hội nghị tại buổi bế mạc điểm cầu Quân khu 4.

    Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc, Quân ủy Trung ương tổ chức 139 điểm cầu truyền hình với 11.980 cán bộ, đảng viên toàn quân tham gia. Sau khi Bế mạc hội nghị, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã biểu dương lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tại các điểm cầu đã tham gia đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và tổ chức học tập nghiêm túc. Sau khi bế mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền Nghị quyêt Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan, đơn vị về xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức tuyên truyền; mọi đảng viên, mọi người phải được học; Bí thư, cấp ủy phải chủ trì; các tổ chức quần chúng phải tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách sâu rộng; xây dựng chương trình hành động và quán triệt nội dung Nghị quyết phải gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị, trọng tâm là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đối với các học viên, nhà trường trong Quân đội cần quán triệt, nghiên cứu chuyên sâu nội dung Nghị quyết để xây dựng chương trình đưa vào giảng dạy; Các cơ quan thông tấn, báo chí cần nắm chắc nội dung, nói đúng, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyêt Đại hội XIII của Đảng, đấu trang làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội