A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng tỉnh Thanh Hóa

 Ngày 2/11/2023, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác quốc phòng tỉnh Thanh Hóa.

    Tham gia đoàn công tác Bộ Quốc phòng có Trung tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng; Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Tài chính và các cơ quan Quân khu 4. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá và lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Thủ trưởng Cục Dân quân tự vệ và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu dự buổi làm việc
Lãnh đạo tỉnh và các thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tỉnh Thanh Hóa dự buổi làm việc

 

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác quốc phòng đối với: Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; làm việc với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Tài chính; Kế hoạch đầu tư; Giao thông vận tải, tỉnh Thanh Hóa; kiểm tra huyện Triệu Sơn và nghe báo cáo kết quả công tác quốc phòng địa phương năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

  

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng; công tác giáo dục QP&AN; kiểm tra nhận thức chính sách, pháp luật về quốc phòng đối với cán bộ, công nhân viên chức cơ quan của tỉnh; việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; động viên quốc phòng; phòng thủ dân sự; xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, Biên phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên (DQTV, DBĐV); chính sách hậu phương Quân đội, chính sách người có công với cách mạng, chính sách khác liên quan đến quốc phòng; việc bảo đảm ngân sách quốc phòng; thực hiện quy định về chế độ báo cáo, thanh tra, kiểm tra, giao ban, sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, xử lý vi phạm về quốc phòng. Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Hội đồng giáo dục QP&AN, giáo dục QP&AN trong nhà trường, phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân và nhận thức về công tác QP-AN, giáo dục QP&AN và kiểm tra nhận thức về công tác QPQS đối với cán bộ thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh; kiểm tra bắn súng K54 bài 1 sĩ quan, bắn súng AK bài 1 quân nhân chuyên nghiệp Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

 

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đoàn Kiểm tra của BQP đã hoàn thành toàn bộ Chương trình, nội dung kiểm tra. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra của BQP; làm tốt công tác chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra hoàn thành kế hoạch đề ra. Kết quả nổi bật trong công tác quốc phòng của tỉnh Thanh Hóa năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023 là công tác quốc phòng địa phương thường xuyên được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hoá quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đến các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị thực hiện đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. Công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ các cấp, giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên và toàn dân được chú trọng; từng bước đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội gắn với QP & AN trong khu vực phòng thủ của tỉnh; quan tâm chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý, giáo dục, huấn luyện lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự địa phương và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nói về kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động quốc phòng tại Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa
Kiểm tra nội dung chào cờ, duyệt đội ngũ của cơ quan Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa

   

 Kết luận kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác quốc phòng tỉnh Thanh Hóa, nổi bật là tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác QPQS địa phương. Một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Tham mưu kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN; xây dựng các đề án về quốc phòng, phòng thủ dân sự, xây dựng lực lượng DQTV, quản lý bảo vệ biên giới. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về xây dựng quốc phòng, an ninh; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của các cấp, các ngành liên quan đến công tác quốc phòng, của tỉnh của huyện và một số cơ quan. Đặc biệt là vai trò tham mưu của các cơ quan quân sự, các ban, sở ngành đối với cấp ủy, chính quyền trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện Luật, Nghị định, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng gắn liền với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng. Thông qua cuộc kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị, đề xuất giải pháp có liên quan đến vấn đề quốc phòng gắn với kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền đặc biệt là công tác phối hợp làm công tác tham mưu giữa cơ quan quân sự, Công an, Biên phòng cho tỉnh trong thực hiện đường lối quân sự, quốc phòng. Kết quả của cuộc kiểm tra làm cơ sở để báo cáo Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Chính phủ để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ kinh tế - xã hội gắn liền với quân sự, quốc phòng; có những điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của xã hội không ngừng nâng cao tiềm lực kinh tế, khu vực phòng thủ.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra, làm việc tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc tại UBND tỉnh Thanh Hóa.

  

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế như báo cáo của tỉnh và huyện Thiệu Sơn đã đề cập và những tồn tại, hạn chế Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPQS, như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Trung ương; các văn bản pháp luật liên quan đến QPQS. Thực hiện tốt quan điểm của Đảng: Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, bảo đảm QPAN là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; thực hiện mỗi bước phát triển kinh tế là một bước củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng đảng bộ, các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn, thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân", tăng cường củng cố tiềm lực chính trị tinh thần. Các cơ quan của tỉnh tích cực làm tham mưu để xây dựng KVPT cấp tỉnh, cấp huyện, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện tạo nền tảng xây dựng KVPT vững chắc ngay từ cơ sở. Các lực lượng quân sự, Công an, Biên phòng, DQTV phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nắm chắc tình hình tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... không để bị động bất ngờ; tiến hành sơ tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình đã làm điểm có hiệu quả như chốt dân quân biên giới, đơn vị DQTT, tự vệ trong các doanh nghiệp...Thực hiện tốt công tác GDQP&AN theo quy định của pháp luật; quan tâm bảo đảm kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ QPQS; bảo đảm chế độ, chính sách cho LLVT; chính sách hậu phương Quân đội; chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Tin, ảnh: HỒ VIỆT

 

   


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội