A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tiến hành phiên trù bị

Ngày 27/9/2020, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành trù bị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì.

Tham dự phiên trù bị đại hội có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Trần Đơn; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ là lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và 430 đại biểu đại diện cho hơn 26 vạn đảng viên của 60 đảng bộ trực thuộc QUTƯ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tiến hành phiên trù bị
Đại tướng Ngô Xuân Lịch quán triệt mục đích, yêu cầu của Đại hội.

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tiến hành phiên trù bị
Đại tướng Lương Cường trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Đảng bộ trực thuộc QUTƯ tham gia vào dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và hướng dẫn thảo luận.
 

Quán triệt mục đích, yêu cầu của đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nhấn mạnh: Chấp hành Chỉ thị 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Thường vụ QUTƯ, QUTƯ đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đại hội đảng bộ các cấp và dành nhiều thời gian, công sức chuẩn bị Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI. Ngày 12-9, Thường vụ QUTƯ đã báo cáo và được Bộ Chính trị thông qua, đánh giá công tác chuẩn bị đại hội rất công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội; đồng ý tổ chức Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI trong 4 ngày (từ 27 đến 30-9).

Để Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực theo yêu cầu của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc, vị trí, ý nghĩa của Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự lớn mạnh của Quân đội qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng; thể hiện quyết tâm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh. Phấn đấu đến năm 2030, một số quân, binh, chủng hiện đại và từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thành công của Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đang hướng về Đại hội, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần để Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI thành công tốt đẹp. Nắm vững những vấn đề cơ bản, nội dung mới trong chỉ đạo của Trung ương về đại hội đảng các cấp, nhất là văn kiện và nhân sự, trong đó báo cáo chính trị của QUTƯ là văn kiện trung tâm của Đại hội được trình bày toàn văn trong phiên trù bị. Yêu cầu các đại biểu chấp hành nghiêm quy định của đại hội; dành thời gian nghiên cứu, tham gia nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện, trọng tâm là dự thảo Báo cáo chính trị của QUTƯ trình đại hội và dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là một nội dung quan trọng của đại hội. Các đại biểu cần đề cao trách nhiệm chính trị, lựa chọn bầu đúng những đại biểu ưu tú, mang quyết tâm, ý chí, trách nhiệm và trách nhiệm của ĐBQĐ, đóng góp vào thành công của Đại hội XIII của Đảng; đồng thời tiếp thu, lĩnh hội toàn bộ nội dung đại hội để quán triệt, cụ thể hoá, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI trong toàn quân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng, với công tác chuẩn bị chu đáo và trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu, các cơ quan, bộ phận giúp việc, Đại hội ĐBQĐ lần thứ XI sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là đại hội mẫu mực, tiêu biểu, có sức lan toả lớn, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tiến hành phiên trù bị
Thượng tướng Trần Đơn điều hành biểu quyết số lượng và nhân sự bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua quy chế, chương trình làm việc của đại hội...
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tiến hành phiên trù bị
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị của QUTƯ trình đại hội.

 

Tại phiên trù bị, đại hội đã biểu quyết nhất trí về số lượng và nhân sự bầu Đoàn Chủ tịch gồm 8 đồng chí, gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đại hội biểu quyết nhất trí về số lượng, nhân sự Đoàn Thư ký đại hội gồm 3 đồng chí và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí; biểu quyết thông qua quy chế, chương trình làm việc của đại hội; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đảng bộ trực thuộc QUTƯ tham gia vào dự thảo các văn kiện Trung ương và hướng dẫn thảo luận.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tiến hành phiên trù bị
Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự bầu Đoàn Chủ tịch.

 

Báo cáo nêu rõ, 60/60 đang bộ trực thuộc QUTƯ đã tiến hành đại hội, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đã có 895 ý kiến tham luận, trong đó hơn 470 phát biểu trực tiếp tại đại hội các đảng bộ trực thuộc QUTƯ. Quá trình thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các cấp uỷ đảng, tổ chức đảng trong ĐBQĐ đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm chính trị của các đại biểu, thảo luận nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan, có cơ sở lý luận và thực tiễn. Nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị thể hiện rõ chính kiến tâm huyết đối với những vấn đề lớn của đất nước.Tại phiên trù bị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Đại tướng Lương Cường trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Đảng bộ trực thuộc QUTƯ tham gia vào dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và hướng dẫn thảo luận.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tiến hành phiên trù bị
Quang cảnh đại hội.

 

Việc thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc bám sát nội dung thảo luận của Trung ương, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, vấn đề mới liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác đấu tranh phòng, chống, tham nhũng, lãng phí… Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao và khẳng định dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương có bố cục chặt chẽ, hợp lý, kết cấu logic, nội dung cô đọng, tư tưởng nhất quán của Đảng ta trong các nhiệm kỳ trước; bổ sung nhiều nội dung mới, tầm nhìn và định hướng phát triển xác định rõ ràng, quyết tâm chính trị của toàn Đảng và toàn dân tộc đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phản ánh kết quả triển khai thực hiện ở các đơn vị, địa phương để làm sinh động thêm cho dự thảo các báo cáo của Trung ương.

Các ý kiến tham gia đã đề cập đầy đủ 4 văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, các ý kiến tham gia tập trung vào 7 vấn đề: Chủ đề đại hội; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, diện mạo của đất nước sau 35 năm đổi mới; một số kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…

Tại phiên trù bị, đại hội đã nghe toàn văn dự thảo Báo cáo Chính trị của QUTƯ trình đại hội.

Ngày mai (28-9), Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc.

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội