A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Sư đoàn 324 (Quân khu 4): Tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu

Trong 2 ngày 22 và 23/6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự, phát biểu chỉ đạo. Dự Đại hội có đại biểu các cơ quan Quân khu 4, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; đại biểu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An; đại biểu các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn (Nghệ An); Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Lạc Sơn (Đô Lương) cùng 160 đại biểu đại diện cho đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

 

Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sư đoàn 324 đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XI đề ra, nổi bật là: Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn được nâng lên; chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội có nhiều chuyển biến tiến bộ; vai trò, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị được phát huy; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiều chuyển biến quan trọng, nội bộ đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Sư đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Thượng tá Lưu Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

 

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sư đoàn 324 xác định, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các Chiến lược: Quốc phòng, quân sự Việt Nam, Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Bảo vệ biên giới quốc gia, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 885-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới... Phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; bảo đảm tốt hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ và đời sống bộ đội; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện; Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu Sư đoàn được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về: Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện; chấp hành kỷ luật và an toàn quân đội; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ban kiểm phiếu kiểm tra số phiếu thu về.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Sư đoàn 324 đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, yêu cầu, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sư đoàn 324 tiếp tục tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, bảo đảm xử lý chính xác, kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Chú trọng đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập, tập trung đột phá vào các nội dung mới, khâu yếu, mặt yếu. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng địa bàn an toàn; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh... Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tăng cường các biện pháp lãnh đạo, quản lý tư tưởng, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm cho Sư đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tập trung lãnh đạo đột phá vào công tác xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật bộ đội, tạo sự ổn định vững chắc cho đơn vị. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

 

Quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ tự phê bình và phê bình; đề cao tính nêu gương, chủ động, sáng tạo, sâu sắc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp tăng cường công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên, cùng với đó quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn 324, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm chính trị cao, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 28 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, đủ số lượng, chất lượng, số phiếu tín nhiệm cao. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, đồng chí Thượng tá Lưu Quyết Thắng, Chính ủy Sư đoàn được bầu làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Thượng tá Hoàng Duy Chiến, Sư đoàn trưởng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Sư đoàn; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn An, Phó Chính ủy Sư đoàn được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội