A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Cục Chính trị: Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ngày 21/6/2022, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

 Hội nghị đã nghe Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu quán triệt dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Quân khu. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí Thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu quán triệt dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Cục Chính trị.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,
Chủ nhiệm Chính trị Quân khu quán triệt dự thảo Nghị quyết lãnh đạo
 thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Quân khu.

 

6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối, song Đảng ủy Cục Chính trị đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, có nhiều đổi mới trong tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của LLVT Quân khu. Nổi bật là tổ chức học tập, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương và Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Kiểm tra, nắm tình hình công tác cán bộ ở cơ sở; công tác thi đua, tuyên truyền, dân vận, chính sách, bảo vệ an ninh và hoạt đông công tác quần chúng đạt chất lượng tốt. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều chuyển biến tiến bộ; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; cơ quan, đơn vị ổn định, phát triển.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí Thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm
 Chính trị Quân khu chủ trì, điều hành Hội nghị.
Các đồng chi trong Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị dự Hội nghị.

 

Hội nghị đã tập trung thao luận, xác định chủ trương, biên pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trọng tâm là tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Trung ương, Quân ủy Trung ương về quân sự, quốc phòng. Chỉ đạo quyết liệt khắc phục khâu yếu, mặt yếu, thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá; rà soát, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu còn lại năm 2022. Chủ động tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị; tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ quân sự địa phương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh Cục Chính trị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Hoàng Văn Vinh, Phó CN UBKT Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy viên Cục phát biểu ý kiến
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Tập trung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu; triển khai đầy đủ, chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới của Đảng các cấp. Chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, nắm và quản lý tình hình tư tưởng, kỷ luật bộ đội. Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ X thành công tốt đẹp.

Hoàn thành 100% nội dung huấn luyện tại chức, giáo dục chính trị cho các đối tượng; kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá, giỏi, riêng sĩ quan 100% khá, giỏi; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ; 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật.

Tham mưu, chỉ đạo tiến hành tốt hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; trọng tâm là diễn tập các cấp, nhất là diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An, tỉnh Thừa Thiên Huế và chỉ đạo tổ chức tốt hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Đại tá Trần Quang Mạnh, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu, Đảng ủy viên Cục Chính trị phát biểu ý kiến.

 

Chỉ đạo các đơn vị khối Tư pháp phối hợp tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ pháp lý, điều tra, xét xử, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật. Các đơn vị khối tư tưởng văn hóa phát huy tính năng động, sáng tạo, xây dựng các chương trình có chất lượng nghệ thuật cao biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân, tổ chức trưng bày, triển lãm, chiếu phim, đón tiếp phục vụ khách tham quan; phối hợp tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của LLVT Quân khu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các Đoàn an điều dưỡng thực hiện tốt công tác chuyên môn, tổ chức đón tiếp khách chu đáo, trọng thị, chất lượng.

Tiếp tục rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện và tổ chức luyện tập thành thục các phương án SSCĐ. Duy trì nghiêm chế độ trực ở các cấp; tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và học tập tại chức nghiêm túc, kiểm tra, đánh giá chặt chẽ; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức xây dựng lực lượng, coi trọng nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; tăng cường kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật, kiên quyết không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Phục vụ Bộ tổng Tham mưu kiểm tra chấp hành điều lệnh kết quả tốt.

Đại tá Võ Qung Thiện, Trưởng phòng Cán bộ Quân khu, Đảng ủy viên Cục Chính trị phát biểu ý kiến.

 

Thực hiện đồng bộ, toàn diện, có chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong nội bộ Cục Chính trị. Trong đó, chú trọng nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng cán bộ, nhân viên; đẩy mạnh công tác thi đua, tuyên truyền; thực hiện tốt sinh hoạt đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết các vướng mắc nảy sinh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng và duy trì tốt hoạt động kết nghĩa.

 Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng,  xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có trên 85% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc. Chỉ đạo đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp. Bình xét các mặt hoạt động CTĐ, CTCT năm 2022 chặt chẽ.

Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Bí Thư Đảng ủy Cục Chính trị, 
Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kết luận hội nghị

 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Cục Chính trị cũng đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thường vụ giữa hai kỳ Hội nghị Đảng ủy; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2022. 

Đảng ủy Cục Chính trị cũng đã bầu bổ sung Trung tá Nguyễn Hồng Quân, Trợ lý Chính trị, Phòng Kế hoạch tổng hợp vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội