A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Quân khu 4 ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 24/12/2021, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đảng ủy Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy lần thứ 5, khóa XI (phiên toàn thể) ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2022. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu; đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình; đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị; đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu; đại biểu một số cơ quan của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng; đại biểu Văn phòng Tỉnh ủy 6 tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế…

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị.

 

Năm 2021, Đảng ủy Quân khu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện, tình hình thế giới, khu vực, trên biển Đông có những diễn biến mới, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Trong nước, diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp; là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 gây hậu quả nặng nề về người và đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Trên địa bàn Quân khu, các tỉnh cơ bản thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, triển khai nhiều dự án kinh tế lớn, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Quân sự 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu dự Hội nghị.

 

Tuy còn nhiều khó khăn tác động, chi phối song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Nổi bật là, Đảng ủy Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, QUTW, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị.

 

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) ngày càng vững chắc; triển khai cụ thể hóa các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh năm đầu nhiệm kỳ. Tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch Covid - 19, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cho Nhân dân...

Các đồng chí trong đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng dự Hội nghị.

 

Lãnh đạo toàn diện, hiệu quả các giải pháp xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ. Các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ đạt hiệu quả thiết thực. Chủ động triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội nghị.
​​​​

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI đạt kết quả tốt; chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, thích ứng, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục - đào tạo phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ, cơ động của các lực lượng được giữ vững và nâng lên. Lãnh đạo thực hiện nghiêm các quyết định của trên về tổ chức biên chế. Chú trọng triển khai các biện pháp trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm so với năm 2020.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác đối ngoại quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ "C" được triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn...

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Quân khu và các tỉnh.

 

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI; triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, quy chế; hoàn thành sơ kết NQTW4 (Khóa XII). Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện toàn diện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021. Ký kết và ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân khu với Tỉnh ủy 6 tỉnh, tạo sự gắn bó, đồng thuận, thống nhất cao...

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa Đảng ủy Quân khu và Tỉnh ủy 6 tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Hội nghị xác định, năm 2022, dự báo tình hình thế giới, khu vực, biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, dễ xảy ra tranh chấp, xung đột. Trong nước và trên địa bàn Quân khu kinh tế có bước phục hồi, phát triển song vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và ảnh hưởng của dịch Covid-19; thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động chống phá. Quân đội triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh tổ chức, biên chế giai đoạn 2021 - 2030...

Từ đặc điểm trên, Đảng ủy Quân khu xác định, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục làm tốt việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh, tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh; xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, KVPT vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. Tập trung thực hiện khâu đột phá về chấp hành pháp luật, kỷ luật và nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2021.

 

Trong đó, 100% cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ huấn luyện, SSCĐ; nắm, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.  Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương 6 tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao tiềm lực nền quốc phòng toàn dân, KVPT; triển khai tổ chức thực hiện tốt các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng. Chỉ đạo diễn tập các cấp sát thực tế, bảo đảm an toàn. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo tỉnh Quảng Trị và chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền. Triển khai thực hiện nghiêm Kết luận của Ban Bí thư về tổ chức, hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Tập trung xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ; tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống dịch Covid - 19...

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An nhấn mạnh phương hướng phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

 

Đẩy mạnh thực hiện tốt ba khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI; quán triệt, triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 của Bộ Quốc phòng về “năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng” và xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh. Lãnh đạo thực hiện nghiêm việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong công tác SSCĐ, huấn luyện, giáo dục - đào tạo. Lãnh đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu"; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Lãnh đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học quân sự, tư pháp, pháp chế, đối ngoại quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ "C".

Xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ. Tập trung đột phá nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Lãnh đạo thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn.

 

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân sự địa phương trong sạch, vững mạnh tiêu biểu theo đúng quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Quân khu với UBKT Tỉnh ủy 6 tỉnh đã ký kết.

Phát biểu chỉ đọa Hội nghị, thay mặt QUTW, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cũng như cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, cảm ơn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh trên địa bàn Quân khu đã tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để LLVT Quân khu 4 hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Trong đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ QUTW, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Trong đó, đã làm tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, QUTW, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng. Tham mưu cho QUTW, Bộ Quốc phòng làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu. Phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn theo Nghị định số 03 của Chính phủ, không để bị động, bất ngờ. Phát huy tốt vai trò nòng cốt cùng với các địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19; phòng, chống dịch Covid-19; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương Quân đội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Có nhiều giải pháp xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị và thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Quân khu lần thứ XI; thực hiện điều chỉnh tổ chức biên chế của các cơ quan, đơn vị theo đúng chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Là đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “C” và công tác đối ngoại quốc phòng với nước bạn Lào, góp phần giữ vững, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghĩ giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội 2 nước.

Các đồng chí trong Đảng ủy Quân khu dự Hội nghị.

 

Đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu, năm 2022, phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy Quân khu 4 tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị; làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng. Mở đợt sinh hoạt chính trị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của QUTW “Về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động. Trong mọi tình huống khó khăn, cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định, vững vàng về chính trị, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân công tác đắc lực của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Nâng cao chất lượng SSCĐ, huấn luyện, giáo dục - đào tạo; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng và nhiệm vụ C, xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển. Chủ động phối hợp với địa phương 6 tỉnh làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiệt hại cho Nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng cần làm tốt các giải pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy chế, quy định, chú trọng làm tốt công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất…

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2022, thay mặt QUTW, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi tới các cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu và Đảng bộ, Nhân dân địa bàn 6 tỉnh Quân khu 4 sức khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi trong năm công tác mới.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội