A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Quân khu 4 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 9/1/2019, Đảng ủy Quân khu đã tổ chức Hội nghị lần thứ Tám (Khóa X) nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam  - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. 

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, chủ trì hội nghị, đã quán triệt những nội dung chính Nghị quyết Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019. Theo đó, năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ các cấp chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; dân chủ, đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung thực hiện các đột phá và 8 nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; ban hành các chiến lược, đề án góp phần hoàn thiện đường lối, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ SSCĐ; cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai. Quyết liệt triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021; chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực. Chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội được nâng lên; toàn quân kiên định vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 của Quân ủy Trung ương.

 

Quân ủy Trung ương xác định trong năm 2019 sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng SSCĐ ngày càng cao, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kết luận, nghị quyết, đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về quân sự, quốc phòng; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo toàn quân kiên định vững vàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu đã báo cáo Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tích cực chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tập trung thực hiện tốt 8 nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, trong đó có 5 nội dung nổi bật là: Chỉ đạo nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý có hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn; tích cực xây dựng, triển khai thực hiện các đề án về chấn chỉnh tổ chức lực lượng; công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao chặt chẽ, an toàn, một số nội dung đạt kết quả tốt; thực hiện khâu đột phá về chấp hành pháp luật, kỷ luật và xây dựng chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực; công tác đối ngoại quốc phòng và một số nội dung hoạt động CTĐ, CTCT thực hiện tốt. Tuy nhiên, một số nội dung theo mục tiêu mà nghị quyết đề ra kết quả hạn chế, nhất là việc chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn Quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu báo cáo Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Quân khu.

 

Hội nghị đã thông qua phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Trong đó, Đảng ủy Quân khu xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, thực hiện tốt đối ngoại quốc phòng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội. Tập trung thực hiện khâu đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là ở cơ quan quân sự cấp huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trong đó, tập trung vào một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu như: Phối hợp nắm và xử lý kịp thời, chính xác các tình huống theo đúng pháp luật, không để xảy ra điểm nóng phức tạp; các đơn vị làm nhiệm vụ A2 thường xuyên duy trì khả năng SSCĐ, sẵn sàng cơ động nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có lệnh. Phấn đấu có trên 90% tổ chức đảng, cấp ủy (ban thường vụ) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; 100% cơ quan, đơn vị an toàn về chính trị, 96% trở lên an toàn về mọi mặt… Chỉ đạo tổ chức tốt các hình thức diễn tập ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm quy định về tổ chức biên chế; hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2019. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bảo đảm 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có 70% giỏi cấp mình và khá cấp trên; huấn luyện phân đội 100% nội dung, đề mục kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên đạt khá, giỏi. Phấn đấu không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%. Đảm bảo tự túc được 100% nhu cầu rau xanh, 87% nhu cầu thịt các loại, 48% nhu cầu cá. Hệ số kỹ thuật các nhóm trang bị đạt 0,85 trở lên, đối với VKTBKT làm nhiệm vụ SSCĐ đạt bằng 1 vững chắc; 100% nhà kho vũ khí đạn đạt tiêu chuẩn kiểu mẫu; bảo đảm 100% tủ súng bằng sắt…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, Đảng ủy Quân khu đã đề ra một số chủ trương, giải pháp lãnh đạo quan trọng. Trong đó việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy Quân khu xác định tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng SSCĐ của LLVT. Chú trọng duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; hoàn chỉnh Quyết tâm A; rà soát bổ sung và thực hiện nghiêm kế hoạch hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng về xử lý tình huống an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu được giao. Thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở; cụm xã, phường ATLC - SSCĐ. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 269 của Đảng ủy Quân khu về công tác huấn luyện; tổ chức hội thi, hội thao ở các cấp nghiêm túc, khách quan, đúng thực chất. Chỉ đạo xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân vững mạnh, KVPT vững chắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Đối với việc lãnh đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, Đảng ủy Quân khu xác định tăng cường xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị. Trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, thi đua, tuyên truyền; triển khai xây dựng hệ thống giáo án điện tử, chuyên mục “Chuyện kể ở Quân khu 4”; tăng cường kiểm tra, chẩn chỉnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trong nước và trên nước bạn Lào hiệu quả… Lãnh đạo công tác tổ chức lực lượng; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học quân sự, công tác thanh tra, pháp chế, tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ. Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổ chức chặt chẽ việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; quản lý chặt chẽ đảng viên ở các cấp nhất là quản lý tư tưởng, kỷ luật và việc vay nợ. Quán triệt, thực hiện nghiêm quy chế, quy định của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác cán bộ. Triển khai xây dựng đề án nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở; thực hiện có hiệu quả quyết định của trên về tổ chức biên chế và việc giảm 10% quân số cơ quan Quân khu. Rà soát bổ sung quy hoạch, chủ động luân chuyển cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý 1/2019 cũng được Hội nghị thống nhất thông qua như: Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019; kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng. Quán triệt, triển khai nghị quyết, kế hoạch; giải quyết bộ đội xuất ngũ, tuyển nhận chiến sĩ mới; tổ chức tập huấn cán bộ và ra quân huấn luyện năm 2019 chặt chẽ, an toàn, kết quả tốt. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Quân khu, lực lượng vũ trang Quân khu và nhân dân trên địa bàn 6 tỉnh. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xử lý tốt các tình huống về quốc phòng, an ninh không để bị động, bất ngờ.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam  - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà, chúc Tết nguyên đán Quân khu.

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD, kết hợp với thế trận ANND trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; tích cực tham gia xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh, coi trọng xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh, có đủ năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo tốt diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn thiết thực, hiệu quả, sát thực tế; nhất là vận hành cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Tập trung lãnh đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, phòng chống thiên tai. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; làm tốt mọi công tác chuẩn bị về mọi mặt cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Làm tốt công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ; chú trọng tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ về số lượng, chất lượng tốt, ưu tiên những đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu…

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Change the CAPTCHA code
Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết