A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu lần thứ Bảy (Khóa X): Xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 5/7/2018, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đảng ủy Quân khu đã tổ chức hội nghị lần thứ Bảy (Khóa X), đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2015 - 2020 dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, với quyết tâm cao, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhất là 8 nội dung nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nổi bật là: Chỉ đạo nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý có hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tích cực xây dựng, triển khai thực hiện các đề án về chấn chỉnh tổ chức lực lượng; công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới, diễn tập bắn đạn thật mục tiêu trên biển chặt chẽ, tuyệt đối an toàn; thực hiện khâu đột phá về chấp hành pháp luật, kỷ luật và xây dựng chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực; lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy tập mộ liệt sĩ và một số nội dung công tác thi đua, tuyên truyền, chính sách, dân vận. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Đảng ủy Quân khu thống nhất phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt nghị quyết, kế hoạch năm 2018; phát huy tinh thần “Đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ, kỷ cương”, tích cực đẩy mạnh thực hiện 8 nội dung trọng tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2018; phối hợp chặt chẽ với các địa phương và lực lượng kịp thời nắm chắc tình hình; chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng yếu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Từ phương hướng trên, Đảng ủy Quân khu tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu sau đây: 100% cơ quan, đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ; phối hợp nắm và xử lý kịp thời, chính xác các tình huống; đồng thời chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT)  tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và các cuộc diễn tập đạt kết quả tốt; tổ chức tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao; Thực hiện đề án giảm 10% quân số cơ quan Quân khu theo đúng lộ trình; lãnh đạo, duy trì nghiêm pháp luật, kỷ luật, phấn đấu không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, có 96% trở lên cơ quan, đơn vị an toàn về mọi mặt; 100% cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại các tập thể, cá nhân theo quy định 123 của Bộ Chính trị (Khóa XII).Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu báo cáo
kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ và các mục tiêu đã xác định, Đảng ủy Quân khu xác định các chủ trương, trong đó tập trung nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ của Quân khu; tăng cường chỉ đạo xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; lãnh đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện với các giải pháp: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu về huấn luyện, SSCĐ, kiên quyết không để bị động, bất ngờ; tổ chức rút kinh nghiệm hoạt động cụm an toàn làm chủ – SSCĐ liên huyện tỉnh Hà Tĩnh chặt chẽ. Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và các cuộc diễn tập thiết thực, tiết kiệm, an toàn, sát thực tiễn; chỉ đạo tốt việc xây dựng mô hình hoạt động của trung đội dân quân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai ở cơ sở. Lãnh đạo tốt việc chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị

 

Lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, thẩm định chặt chẽ các dự án kinh tế - xã hội liên quan đến quốc phòng; thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư khu kinh tế -quốc phòng... Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đề án cơ cấu lại tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty hợp tác kinh tế, nâng cao hiêụ quả và sức cạnh tranh của doanh nghiêp.

Về xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy Quân khu xác định tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp trên cơ sở; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy và khâu đột phá về chấp hành pháp luật, kỷ luật. Thực hiện tốt phương châm huấn luyện cho từng đối tượng, chú trọng huấn luyện cơ bản, huấn luyện đêm, huấn luyện phân đội bắn đạn thật, tổ chức diễn tập các cấp đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

 

Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, chủ động rà soát cơ sở vật chất, trang bị, doanh trại, đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão, thiên tai. Bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho huấn luyện, SSCĐ... Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học quân sự, tư pháp, cải cách hành chính. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 791 của Quân ủy Trung ương về công tác khoa học công nghệ chặt chẽ; phối hợp tổ chức tốt Hội thảo kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Về công tác xây dựng Đảng bộ, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 8 nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua tự kiểm điểm theo chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp công tác cho đội ngũ bí thư cấp ủy các cấp, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo thành công xây dựng điểm về đội ngũ cán bộ cơ sở, công tác giáo dục, quản lý, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tác giả: Lê Thắng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết