A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Quân khu 4: Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển quân

Thực hiện chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày  22/9/2020, Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị Đảng ủy lần thứ 2 (Khóa XI) khối Đại hội bầu mở rộng. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; các đồng chí Đảng ủy viên Quân khu; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; các phòng, ban cơ quan Quân khu; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự 6 tỉnh; Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 968, Trường Quân sự Quân khu, 4 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng, 5 Lữ đoàn binh chủng, Trường Cao đẳng Nghề số 4 và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Quang cảnh Hội nghị.

 Hội nghị đã tiến hành các nội dung: Tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp và đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển quân  giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo; Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI; Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy Quân khu; Quy chế  làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy Quân khu; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông qua Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ;  Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khai mạc Hội nghị.
Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu dự Hội nghị.

Các đại biểu đã tiến hành thảo luận và nhất trí đánh giá cao các nội dung, trong đó khẳng định: Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm ỳ 2020 – 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp trên tất cả các mặt, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu và cấp ủy các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường vụ Đảng ủy Quân khu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp; các cấp ủy đã quán triệt, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên, nhất là những nội dung mới; triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, phát huy tốt dân chủ trong công tác chuẩn bị đại hội, nhất là chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu báo cáo nội dung Tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp và đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đại biểu dự Hội nghị.

Điểm nổi bật, là Đại hội Đảng bộ Quân khu được chuẩn bị chu đáo, chu đáo, đúng tiến độ của các nội dung công việc; các văn kiện, văn bản trình Đại hội được chuẩn bị chu đáo, công phu, chặt chẽ, chất lượng. Công tác chuẩn bị nhân sự được chuẩn bị đúng quy chế, quy trình “5 bước”; nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu và được Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua đánh giá cao. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động, văn nghệ được triển khai tích cực với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội; Hội thi báo liếp, báo tường, cắm hoa nghệ thuật, thể dục, thể thảo….; công tác đóp tiếp đại biểu, đảm bảo nơi ăn, nghỉ trọng thị, chu đáo. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, an ninh, an toàn Đại hội được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt. Quá trình tổ chức Đại hội được thực hiến đúng chương trình, nội dung, bảo đảm thời gian theo quy định; công tác điều hành Đại hội mạch lạc, khoa học, phát huy tốt dân chủ, tham gia có chất lượng vào các văn kiện; bầu cử đúng nguyên tắc, thủ tục; kết quả đại hội hoàn thành tốt các nội dung; 100% nhân sự bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Đoàn đại biểu đúng cơ cấu, đề án, với số phiếu tín nhiệm cao (từ 97,59% - 100%). Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu và đại hội đảng các cấp được đánh giá là kỳ đại hội thành công tốt đẹp nhất so với các kỳ đại hội trước đây.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao tăng bằng khen cho các tập thể.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu và Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu
trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho các cá nhân.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Quân khu đã trao tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu trìnn bày Dự thảo Nghị quyết chuyên đề
 lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển quân  giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.
Đại diện chỉ huy các cơ quan, đpn vị dự Hội nghị.

Về Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tuyển quân giai đoạn 2021 – 2025, Đảng ủy Quân khu đã tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân trong những năm qua trên 5 nội dung; chỉ ra hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Đồng thời, nhận định đánh giá tình hình, xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân giai đoạn 2021 – 2025, với 5 nội dung mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tập trung vào các chủ trương, giải pháp lãnh đạo tiếp tục quán triệt đầy đủ Luật nghĩa vụ quân sự, các Thông tư, Chỉ thị và văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ. Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp, có chiều sâu (cả trước, trong và sau mỗi đợt tuyển quân) với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp cho từng đối tượng, từng địa bàn....

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu động viên Thanh niên TP Vinh lên đường nhập ngũ.

Tăng cường sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và phát huy trách nhiệm tổ chức thực hiện của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ban chỉ huy quân sự, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh là cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan hướng dẫn cụ thể các địa phương tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chống các biểu hiện tiêu cực, khoán trắng cho cơ sở và cơ quan quân sự các xã, phường, thị trấn trong công tác tuyển quân. 

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì Hội nghi thảo luận. 

Chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về đối tượng gọi nhập ngũ và các trường hợp tạm miễn, tạm hoãn làm nghĩa vụ. Lãnh đạo chặt chẽ các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: Từ việc đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, sơ tuyển, khám tuyển. Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và gia đình có công dân sẵn sàng nhập ngũ, đang phục vụ tại ngũ khắc phục khó khăn để quân nhân yên tâm  hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với đơn vị nhận quân trong việc rà soát, giao nhận hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi để công tác bàn giao quân được thực hiện hiệu quả, đúng quy định; tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo dục, huấn luyện chiến sĩ mới chặt chẽ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI; Chương trình làm việc toàn khóa của ĐUQK, Quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu và phân công nhiệm vụ các Đảng ủy viên ĐUQK khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thông qua Nghị quyết, Quy chế, Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã bổ sung, làm rõ thêm, nhất là các giải pháp nhằm thực hiện 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ lớn, các mục tiêu, chỉ tiêu chính xuyên suốt cả nhiệm kỳ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; thời gian thực hiện, cơ quan chủ trì và cơ quan, đơn vị thực hiện.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

Qua đó, Hội nghị đã cơ bản nhất trí với Tờ trình và dự thảo các văn bản trình tại Hội nghị; các văn bản được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; những vấn đề đưa vào Chương trình hành động, Chương trình làm việc toàn khóa và Quy chế làm việc là những vấn đề quan trọng và cần thiết nhằm cụ thể hóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội