A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tham mưu Quân khu 4: Hội nghị Quân chính năm 2021

Ngày 02/12/2021, Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2021 nhằm tổng kết thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Năm 2021, mặc dù có nhiều yếu tố không thuận lợi do đại dịch Covid-19, thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng Bộ Tham mưu đã bám sát Nghị quyết, Chỉ lệnh, Mệnh lệnh về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2021 của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương; tích cực, chủ động làm tốt chức năng tham mưu và chỉ đạo, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), cứu hộ, cứu nạn (CH-CN); phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn và dịch Covid-19, triển khai đồng bộ, có chiều sâu, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 đề ra. 

Đại tá Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tham mưu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Nổi bật là đã tập trung tham mưu và chỉ đạo nâng cao chất lượng SSCĐ; công tác nắm và xử lý tình hình an ninh chính trị địa bàn; công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức QP-AN; phòng chống đại dịch Covid-19; chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tham gia hội thi, hội thao do Bộ tổ chức đều đạt kết quả cao. Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì Hội nghị thảo luận.
Đai biểu các cơ quan Quân khu dự Hội nghị.

 

Năm 2022, Bộ Tham mưu Quân khu 4 tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, CHCN, sự cố môi trường và phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, CHCN; theo dõi nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, kịp thời xử lý có hiệu quả mọi tình huống xảy ra, góp phần giữ vững ổn định đơn vị, tình hình địa bàn và chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, cứu hộ - cứu nạn và công tác phòng chống dịch Covid-19. Phối hợp, tham mưu và chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường tiềm lực quốc phòng KVPT; nâng cao chất lượng, chiều sâu về xây dựng cơ sở xã, phường, cụm an toàn làm chủ, góp phần xây dựng KVPT huyện, tỉnh và Quân khu vững chắc. Chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế; thực hiện chặt chẽ các quyết định tổ chức biên chế của Bộ; bảo đảm quân số các đầu mối trực thuộc Quân khu đạt từ 98% trở lên; riêng Trung đoàn, Sư đoàn chủ lực và đơn vị trên các đảo đạt 100% quân số. Tổ chức chiêu sinh đào tạo, giải quyết xuất ngũ, nghỉ hưu, phục viên, thôi việc và chế độ chính sách cho các đối tượng chặt chẽ, đúng quy định. Chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ. 

Đại biểu các đơn vị phát biểu tại Hội nghị.

 

Triển khai huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên theo chỉ tiêu Bộ giao; Chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp và bảo đảm vật chất, thao trường, trường bắn phục vụ huấn luyện. Tổ chức huấn luyện, giáo dục đào tạo cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, gắn huấn luyện với phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”; quan tâm kiểm tra, chỉ đạo huấn luyện chiến sĩ mới và bắn đạn thật trên các đảo. Tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện sát với đối tượng tác chiến, nhiệm vụ đơn vị, địa bàn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả huấn luyện, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng trên địa bàn, trong khu vực phòng thủ (KVPT) đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, Tham mưu, chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; diễn tập KVPT 21 huyện, thị, thành; diễn tập PCBL-TKCN; diễn tập theo Nghị định số 30 và 130 của Chính phủ và 25% số xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập CH-TM bảo đảm chặt chẽ, an toàn, phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19. Tiếp tục rà soát, bổ sung và nâng cao chất lượng huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV); tiếp tục xây dựng các mô hình điểm đơn vị DQTV theo kế hoạch của Bộ. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng; giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên đảm bảo số lượng, chất lượng tốt. Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Xây dựng hải đội Dân quân Thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”; các tỉnh thực hiện Đề án “Xây dựng chốt chiến đấu của dân quân thường trực biên giới đất liền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ biên giới Quốc gia trong tình hình mới”.

Tăng cường nắm, quản lý và định hướng tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật, quản lý chặt chẽ các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, bảo đảm 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng. Lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến thực sự về đoàn kết thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy Quân khu về Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, 100% cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, có trên 90% cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Thượng tá Võ Hữu Hòa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu báo cáo tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Tham mưu đã tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2021; phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” với các mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm: Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diên (VMTD) “Mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gắn xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, quán triệt, triển khai Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết 269 của Đảng ủy Quân khu “Về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện chuyên sâu, làm chủ vũ khí trang bị. Huấn luyện cho các đối tượng 100% nội dung, đề mục kiểm tra đạt yêu cầu, 80% - 85% trở lên đạt khá, giỏi; diễn tập đạt giỏi, tham gia hội thi, hội thao đạt giải cao. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trình độ chính quy và ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập, lao động sản xuất, không để xảy ra cháy, nổ; vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tại nạn giao thông; hạn chế thấp nhất vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Tập trung triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, phấn đấu 100% cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có 80% - 90% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% cơ quan, đơn vị an toàn mọi mặt.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 14 tập thể thuộc Bộ Tham mưu Quân khu.

 

          Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu và Đại tá Lê Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Quân khu đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 14 tập thể trực thuộc Bộ Tham mưu đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 đến năm 2020.

Trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư lệnh Quân khu cho Phòng Quân báo.

Trao Danh hiệu Đơn vị quyết thắng của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng các tập thể thuộc Bộ Tham mưu.

 

          Trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tư lệnh Quân khu cho Phòng Quân báo, Bộ Tham mưu Quân khu. Trao tặng Danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 28 tập thể trực thuộc Bộ Tham mưu đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu năm 2021.

Tin, ảnh: TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội