A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020: Lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng

Ngày 7/12/2020, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT).

Lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thượng tướng Lê Chiêm; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Trung tướng Nguyễn Tân Cương; Trung tướng Vũ Hải Sản; Trung tướng Võ Minh Lương.

Lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị.

Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, TCCT có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT; các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Phùng Sĩ Tấn; Trung tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Thay mặt QUTƯ, BQP, Thượng tướng Phan Văn Giang báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021: Năm qua, QUTƯ, BQP đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật là: Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước kiên quyết, linh hoạt xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về lĩnh vực QS, QP; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Hội nghị.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường; đặc biệt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lũ tại các tỉnh miền Trung. Có thể thấy rõ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đội cũng không quản ngại hiểm nguy, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; khẳng định vai trò của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, xứng đáng là Quân đội của dân, do dân, vì dân, tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Các cơ quan, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), quản lý chặt chẽ chủ quyền vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và trên không gian mạng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng  xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện tốt “Năm kỷ luật kỷ cương 2020”. Toàn quân tích cực thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh” hoàn chỉnh và triển khai biểu tổ chức biên chế mới.

Lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng

Đại tướng Lương Cường trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội ngày càng được nâng cao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X, đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thực sự mẫu mực, tiêu biểu trong toàn Đảng; tích cực, chủ động tham gia xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện tốt công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; cán bộ, chiến sĩ toàn quân vững vàng, kiên định, đoàn kết, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng năm 2020, tích cực tham vấn và tổ chức thành công hoạt động đối ngoại quốc phòng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Hợp tác quốc phòng song phương, đa phương có bước đột phá; giải quyết tốt quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và các nước bạn bè truyền thống; tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước…

Lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá, trong bối cảnh nhiều thách thức của năm 2020, QUTƯ, BQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tương đối toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020; trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao những thành tích mà QUTƯ, BQP và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong năm 2020; đồng thời khẳng định, những kết quả đó đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Cho rằng tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của Quân đội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý một số nội dung để toàn quân tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ.

Theo đó, QUTƯ và toàn quân phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí cách mạng tiến công, đề cao tính chiến đấu; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nắm chắc đánh giá, dự báo đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước những đối sách bảo vệ đất nước, giữ vững ổn định, hòa bình, làm nền tảng xây dựng, phát triển đất nước bền vững; tập trung xử lý hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới, các quan hệ quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quân đội tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn; không được để xảy ra bị động, bất ngờ.

Cùng với việc chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; Quân đội cần phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng các khu vực phòng thủ vững chức, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ của các quân khu; hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, BQP cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương chuẩn bị tốt mọi mặt, tính toán căn cơ hơn để sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, với tinh thần ở đâu có khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội; kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, duy trì các chốt, điểm, ngăn chặn ngay từ bên ngoài và làm chặt chẽ ở bên trong, đề phòng dịch bệnh bùng phát trở lại, bởi những nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn. Làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, tạo sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân”.

Quân đội tập trung đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu để toàn quân có môi trường văn hóa lành mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; chủ động phòng ngừa, không để tiêu cực, tệ nạn xâm nhập, thẩm thấu vào nội bộ Quân đội; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận 16 và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị cho Quân đội; quyết liệt điều chỉnh để đến năm 2025, cơ bản kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng; từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại, nâng cao tiềm lực quốc phòng, sức mạnh phòng thủ của đất nước.

Khẳng định tầm quan trọng của công tác chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và chỉ huy đơn vị; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục sâu sắc nhiệm vụ, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức cách mạng, tình thương yêu đồng chí, đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

“Tiếp tục đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, Quân đội ta. Đấu tranh chống các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác; không để suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quân đội phải làm mạnh, bài bản hơn, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. Đối với những người lầm đường, lạc lối, phải kiên trì vận động, cảm hóa, giáo dục, thuyết phục. Đối với những kẻ mượn cớ, nhân danh “góp ý” để chống đối, phá hoại thì phải kiên quyết trừng trị theo pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Đảng, Quân đội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, các đơn vị trong toàn quân cần chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ các cấp. Đội ngũ cán bộ chủ trì phải thực sự nêu gương, mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm, trí tuệ, năng lực thực tiễn để đáp ứng ngày càng cao các nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Quân đội “phải chủ động, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, không sợ khuyết điểm, càng không che giấu khuyết điểm; không nể nang, né tránh, kiên quyết xử lý các vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng và kỷ luật Quân đội”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị BQP tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế của Đảng, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, nhất là các nước liền kề, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống; chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương; tham gia có trách nhiệm vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, ngay sau Hội nghị này, toàn quân cần khẩn trương phổ biến, học tập, quán triệt triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, trước mắt là thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, chuẩn bị đón Tết Tân Sửu, công tác tuyển quân và huấn luyện năm 2021.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-khen thưởng Trung ương đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng và trao Bằng chứng nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Quân đội Nhân dân Việt Nam, vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo", giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng

 

 

Lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng và trao Bằng chứng nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc những nội dung chỉ đạo trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, phổ biến đến mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có kế hoạch khoa học và quyết tâm cao độ trong công tác, thực hiện nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP, xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dành cho Quân đội.

Lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng

 

Lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng

Quang cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh năm 2021, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án và các luật đã được Quốc hội thông qua. Phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn cả nước.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các hoạt động kinh tế biển, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Lương Cường trao cờ tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2020.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết của QUTƯ, kế hoạch của BQP thực hiện nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng, bảo đảm vũ khí trang bị cho Quân đội và tổng kết thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021; xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đổi mới quy trình, chương trình đào tạo và thực hiện xây dựng nhà trường thông minh trong toàn quân.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các nghị quyết của QUTƯ về lãnh đạo nhiệm vụ QS,QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021.

Triển khai chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền về nhiệm vụ QS, QP, đối ngoại quốc phòng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, Quân đội. Tiến hành có hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ và phong trào thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm. Thực hiện tốt công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung giải quyết các vụ án đúng pháp luật; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự và xây dựng Chính phủ điện tử trong BQP.

Lãnh đạo toàn diện, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành toàn diện công tác quân sự, quốc phòng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung cùng các đại biểu.

Tích cực đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần và bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; triển khai hiệu quả đề án về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp Quân đội, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa theo đúng quan điểm, tinh thần hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước…

Tại Hội nghị, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch hội đồng Thi đua - Khen thưởng BQP thay mặt QUTƯ, BQP trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021.

Tin, ảnh: PV - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết