A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Hướng dẫn tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Hướng dẫn tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Căn cứ hướng dẫn số 1372/HD-CT ngày 6/8/2019 của Tổng cục Chính trị về tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019), Cục Chính trị Quân khu tổ chức hướng dẫn đợt thi đua cao điểm trong LLVT Quân khu với chủ đề: “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” gồm các nội dung, chỉ tiêu sau:

 

LLVT Quân khu 4 vững bước dưới cờ Đảng.

1 - Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao:

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước; tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, cuộc vận động trong lực lượng vũ trang Quân khu, đặc biệt là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

- 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kiện toàn, củng cố, xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh. Tích cực làm tốt công tác để tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân khu, Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

2 – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị:

- Đối với các đơn vị huấn luyện, SSCĐ, đơn vị quân sự địa phương: Tập trung hoàn thành kế hoạch, chương trình huấn luyện năm 2019 cho các đối tượng, tổ chức tốt cuộc diễn tập, kiểm tra đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện, trình độ khả năng SSCĐ của từng đơn vị và Quân khu. Nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời của Tổ quốc. Tích cực triển khai thực hiện các kết luận, chiến lược, đề án Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng. Tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019.

- Đối với cơ quan các cấp: Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu, trúng, đúng, kịp thời, hiệu quả; sâu sát cơ sở, hướng dẫn, giúp đơn vị khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Đối với các Nhà trường, đơn vị bảo đảm, phục vụ: Đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đề án, dự án, các chỉ tiêu phong trào thi đua chuyên đề trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; bảo đảm tốt hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

- Đối với các đơn vị kinh tế - quốc phòng: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Doanh nghiệp Quân đội hội nhập và phát triển”; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn”; phấn đấu đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội và người lao động.

 3 – Dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm:

- Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong nội bộ, đoàn kết quân dân, thực hiện toàn quân một ý chí, quân với dân một ý chí.

- Chủ động nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng bộ đội, đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; 100% cơ quan, đơn vị phấn đấu không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý, đặc biệt không để xẩy ra mất an toàn trong huấn luyện, công tác, vụ việc gây ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống của Quân đội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

4 – Tổ chức tốt hoạt động:  

 - Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương Quân đội. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức tốt đợt hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng cuối năm 2019.

- Các cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn và tương đương đến cấp Quân khu tổ chức và phối hợp với địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, gặp mặt, giao lưu, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

- 100% đơn vị cấp tiểu đoàn, đại đội độc lập và tương đương trở lên có 1 – 2 công trình chào mừng kỷ niệm hoặc sáng kiến, giải pháp công tác mới, hiệu quả, được thực hiện trong thời gian tổ chức đợt thi đua cao điểm.

Thời gian đợt thi đua 75 ngày: (từ ngày 9/10 đến 22/12/2019).

Bộ Tư lệnh Quân khu giao Lữ đoàn Pháo binh 16 tổ chức phát động trước để rút kinh nghiệm cho các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu, hoàn thành trước ngày 01/10/2019. Các cơ quan, đơn vị còn lại hoàn thành tổ chức phát động thi đua trước ngày 9/10/2019.

                                                                                    GIA BẢO (Tổng hợp)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội