A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Một Quân đội văn hay võ giỏi, là một Quân đội vô địch”.

“Một Quân đội văn hay võ giỏi, là một Quân đội vô địch”.

Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong Thư khen ngợi toàn thể bộ đội Khu II và Khu III về thành tích xóa nạn mù chữ, ngày 24 tháng 2 năm 1948. Ngay sau cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào toàn dân, toàn quân xóa nạn mù chữ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, các đơn vị bộ đội đã tích cực xóa nạn mù chữ, làm cho các binh sĩ đều biết đọc, biết viết, trong đó tiêu biểu là bộ đội Khu II và Khu III. Biết tin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư khen ngợi về thành tích đã xóa nạn mù chữ của toàn thể bộ đội Khu II và Khu III. Người cho rằng dốt nát là một kẻ địch. Địch dốt nát giúp cho địch ngoại xâm. Địch ngoại xâm dựa vào địch dốt nát để thi hành chiến lược ngu dân.

Lời động viên, khen ngợi kịp thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cổ vũ, khích lệ tinh thần tích cực, hăng say học tập văn hóa của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội mà nó còn thể hiện tư tưởng chỉ đạo, phương châm giáo dục “học phải đi đôi với hành”, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với chiến trường, quân sự gắn liền với chính trị. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của mình, đối với sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội đã thấu suốt rằng không chỉ có đánh giặc giỏi mà cần phải có trình độ văn hóa, phải không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, có kiến thức toàn diện về chính trị, quân sự, nghiệp vụ, văn võ song toàn, ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe mới hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bác Hồ tập võ thuật với các chiến sĩ bảo vệ ở Chiến khu Việt Bắc, năm 1948.

 

Trong tình hình hiện nay, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thế giới, khu vực và trong nước làm ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, lời động viên, khen ngợi “Một Quân đội văn hay võ giỏi, là một Quân đội vô địch” vẫn giữ nguyên giá trị, là nguồn động viên, cổ vũ để mỗi quân nhân trong Quân đội không ngừng tích cực học tập, nghiên cứu, lý luận; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường rèn luyện về phương pháp, tác phong công tác; trình độ chuyên môn, năng lực, nghiệp vụ, làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật. Thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng và với Nhân dân; lấy học tập chính trị, lý luận làm nền tảng; lấy học tập chuyên môn quân sự làm nòng cốt; lấy học tập văn hóa - xã hội làm động lực; lấy đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí để phấn đấu hoàn thiện phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội trong giai đoạn mới.

BÁO QUÂN KHU 4


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội