A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Quân khu 4: Huấn luyện linh hoạt thích ứng với phòng, chống dịch Covid - 19

Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực công tác, hoạt động, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Trước những khó khăn, chi phối của đại dịch, lực lượng vũ trang Quân khu 4 không ngừng đổi mới, sáng tạo để thích ứng, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện mới theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới và Chỉ thị 106/CT-BQP ngày 05/11/2021 của Bộ Quốc phòng về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thực hiện Nghị quyết và hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu 4 chủ động, linh hoạt, khoa học trong xây dựng và áp dụng kế hoạch huấn luyện phù hợp với từng trạng thái, cấp độ dịch, chú trọng đề cao yếu tố bảo đảm an toàn phòng dịch.

Các đơn vị thuộc Sư đoàn 324 huấn luyện theo trạng thái bình thường mới.

 

Ngay sau khi Nghị quyết 128 ban hành, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đã quán triệt, vận dụng vào công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trong điều kiện phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 sát với tình hình thực tế địa bàn đóng quân. Trong đó, các cơ quan, đơn vị luôn nhất quán xuyên suốt tinh thần, đó là bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, công tác huấn luyện vẫn phải được tổ chức khoa học, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Trên cơ sở, nội dung Chỉ thị 106/CT-BQP ngày 05/11/2021 của Bộ Quốc phòng về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và Chỉ thị số 100/CT-BQP ngày 7/8/2021 về “Công tác huấn luyện, SSCĐ, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong PCD Covid-19” và các hướng dẫn của Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu), từ đó các cơ quan, đơn vị xác định rõ nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện khi địa bàn đóng quân áp dụng trạng thái PCD theo các cấp độ dịch của Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ. Những quy định về thời gian, quy mô, phân cấp, phương pháp huấn luyện và việc sử dụng thao trường, bãi tập được các đơn vị chú trọng thực hiện nghiêm.

Là đơn vị đóng quân trên địa bàn rộng, một số đơn vị đóng quân ở địa phương đang ở cấp độ 2 dịch Covid-19, cùng với giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tình hình và tác động của dịch đối với nhiệm vụ huấn luyện, Sư đoàn 324 căn cứ vào điều kiện thực tiễn để điều chỉnh kế hoạch và tổ chức huấn luyện theo các trạng thái dịch; linh hoạt vận dụng các biện pháp huấn luyện, bảo đảm an toàn trước dịch bệnh, không bỏ sót nội dung, chương trình.

Thực hiện huấn luyện theo trạng thái bình thường mới nhưng quá trình huấn luyện ngoài doạnh trại Sư đoàn 324 vẫn tổ chức cho bộ đội đeo khẩu trang.

 

Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 324, cho biết: “Ngay sau khi Nghị quyết 128 của Chính phủ và Chỉ thị 106 của Bộ Quốc phòng ban hành, căn cứ tình hình cụ thể, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện linh hoạt, phù hợp. Cụ thể, ở các địa bàn ở cấp độ 1 dịch Covid-19 tiến hành tổ chức huấn luyện theo kế hoạch, điều chỉnh một số biện pháp trong phòng, chống dịch, như một số nội dung huấn luyện trong doanh trại không bắt buộc đeo khẩu trang; huấn luyện các nội dung tập trung theo đội hình quy đinh... Nhưng với các nội dung huấn luyện ngoài doanh trại thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, trong đó thực hiện đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn sau khi huấn luyện về đơn vị. Các đơn vị ở địa bàn dịch ở cấp độ 2, như Trung đoàn 3, trước khi tổ chức huấn luyện ngoài doanh trại, đơn vị cử quân y và cán bộ khảo sát địa bàn, nắm tình hình nếu bảo đảm an toàn phòng dịch mới tổ chức huấn luyện”.

Quân y Trung đoàn764, Bộ CHQS Nghệ An phát tờ rơi tuyên truyền cho bộ đội về các biện pháp phòng, chống dịch theo trạng thái bình thường mới.

 

Đối với Lữ đoàn Phòng không 283, đặc thù đóng quân trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An, sau khi chuyển sang thực hiện theo Nghị quyết 128 của Chính phủ diễn biến dịch Covid-19 vẫn rất phức tạp. Do vậy, thực hiện huấn luyện linh hoạt, thích ứng theo trạng thái bình thường mới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn vẫn duy trì nghiêm một số quy định về các biện pháp phòng, chống dịch. Theo đó, Lữ đoàn quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên về công tác PCD, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối; vừa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, vừa phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn để có biện pháp quản lý bộ đội và tăng cường PCD.

Thượng tá Võ Xuân Sơn, Phó Chính ủy Lữ đoàn 283 cho biết: “Lữ đoàn chú trọng hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt các biện pháp PCD; định kỳ vẫn tổ chức kiểm tra thân nhiệt cán bộ, chiến sĩ, nhất là những đồng chí thực hiện nhiệm vụ cơ động ra ngoài doanh trại; hạn chế tối đa khách vào đơn vị. Đối với những đồng chí đi công tác, đi phép, tranh thủ ở các địa bàn vùng dịch khi đến đơn vị ngoài việc tổ chức xét nghiệp SARS – CoV-2 tiến hành tổ chức cách ly theo đúng quy định”.

Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 phối hợp với địa phương tổ chức phát quang, vệ sinh khu vực đóng quân huấn luyện dã ngoại.

 

Là đơn vị chủ lực và vừa tham gia diễn tập Chỉ huy – Cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa có một phần thực binh do Sư đoàn 968 tổ chức, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 luôn chấp hành nghiêm các quy định PCD, nhất là trong huấn luyện, ăn, ở, sinh hoạt. Đơn vị đã triệt để tận dụng thao trường nằm trong khuôn viên doanh trại, tổ chức huấn luyện bảo đảm theo kế hoạch, nhất là các nội dung thực binh trong diễn tập, huấn luyện đến đâu rút kinh nghiệm đến đó.

Trung tá Nguyễn Văn Thủ, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 19 nêu cách làm: “Mặc dù trên địa bàn đóng quân tình hình dịch đang ở cấp độ 1 nhưng không vì thế mà chúng tôi chủ quan trong công tác PCD. Theo đó, sau khi chuyển sang huấn luyện theo trạng thái bình thường mới, đơn vị vẫn khuyến cáo bộ đội thực hiện tốt “5 K” của Bộ Y tế. Đặc biệt quá trình huấn luyện, tham gia diễn tập với Sư đoàn khi ra ngoài doanh trại tuyệt đối không để bộ đội tiếp xúc với Nhân dân. Ở các khu vực huấn luyện, ăn nghỉ dã ngoại tiến hành phối hợp với ngành y tế địa phương phun hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường…”.

Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 hoàn thành tốt nhiệm vụ thực binh trong diễn tập năm 2021.

 

Chú trọng bảo đảm an toàn PCD, trong đó điều chỉnh huấn luyện thích nghi với tình hình mới, các nội dung, chương trình huấn luyện tính đến nay của Sư đoàn 968 cơ bản đã hoàn thành. Qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, hơn 80% khá, giỏi; đơn vị an toàn mọi mặt. Theo Thượng tá Lê Chiến Thắng, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 968 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn nắm chắc tình hình nhiệm vụ và thực tiễn đơn vị để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện sát, đúng, trúng; đồng thời đòi hỏi các cấp phải kiểm tra sâu sát, tỉ mỉ để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch huấn luyện phù hợp với diễn biến dịch. Ngoài ra, qua các đợt dịch bùng phát, bộ đội được thử thách, rèn luyện về bản lĩnh, ý chí, củng cố đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, do vậy khi chuyển sang huấn luyện theo trạng thái bình thường mới tất cả cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tính đến thời điểm hiện nay, Lực lượng vũ trang Quân khu đã thực hiện nghiêm chương trình huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng, bảo đảm tiến độ, nội dung, thời gian, bám sát phương châm, nhiệm vụ, đối tượng huấn luyện, địa bàn tác chiến và tình huống chiến đấu; kết hợp tốt giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện thể lực bộ đội. Kết quả huấn luyện được giữ vững và nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm an toàn về PCD và chăm sóc sức khỏe bộ đội. 

                                                                   Bài, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội