A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Luôn đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân (*)

(Phát biểu của Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam)

- Thưa đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam!

- Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi đến dự Chương trình tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2023 - đúng vào ngày kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới đồng chí Phó thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; các đồng chí đại biểu, khách quý; đặc biệt là 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu, 35 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2023 được vinh danh hôm nay, cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn quân lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Năm 2023, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội với kết quả cao hơn năm 2022, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác. Trong thành tích chung của toàn quân, có sự đóng góp rất quan trọng của tuổi trẻ Quân đội; đây là lực lượng ưu tú của thanh niên Việt Nam, chiếm phần lớn trong các cơ quan, đơn vị, là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Quân đội.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại chương trình.

 

Công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội thời gian qua đã bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của toàn quân và của từng cơ quan, đơn vị; tập trung bồi dưỡng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng niềm tin, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên Quân đội phát triển toàn diện.

Tôi nhận thấy, thanh niên Quân đội trong các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn chủ động, bằng những hành động, việc làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu khoa học; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; lao động sản xuất; khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...; tổ chức giao lưu sĩ quan trẻ, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước ta trên trường quốc tế.

Có thể thấy, ở đâu có hoạt động quân sự, quốc phòng là ở đó có hoạt động xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội; càng ở những nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy càng xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Tôi cũng đánh giá cao công tác bình chọn, tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu ở các cấp. 45 đồng chí được bình chọn và tuyên dương hôm nay là những đại biểu ưu tú trong hàng nghìn điển hình tiên tiến của thanh niên Quân đội trên các lĩnh vực hoạt động quân sự, quốc phòng năm 2023. Đây chính là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua quyết thắng của toàn quân, góp phần khẳng định và lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.  

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của tuổi trẻ Quân đội đã đạt được năm 2023 và 45 Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân được tuyên dương hôm nay.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quân lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025.

Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, với tiềm lực, uy tín, vị thế mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước nhiều cơ hội, thuận lợi; nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, nặng nề hơn đối với toàn quân, trong đó có công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội.

Để tiếp tục phát huy vai trò to lớn của thanh niên và công tác đoàn trong Quân đội đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và tuổi trẻ toàn quân cần quán triệt, thực hiện tốt một số yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên; nhận thức sâu sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên là một nội dung lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng; tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển Thanh niên Quân đội giai đoạn 2021-2030; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên; đồng thời chăm lo giải quyết nguyện vọng chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên để bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Quân đội.

Hai là, chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng của thanh niên để đưa cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào rèn luyện trong thực tiễn, xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, khâu yếu, mặt yếu; nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa, nêu gương sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và toàn quân, phấn đấu năm 2024 có nhiều cá nhân tiêu biểu xuất sắc hơn năm 2023.

Ba là, tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Chú ý gắn xây dựng tổ chức đoàn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, bảo đảm công tác xây dựng Đoàn thực sự là công tác xây dựng Đảng trước một bước. Đặc biệt coi trọng đổi mới hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt, hoạt động phù hợp với tâm lý của tuổi trẻ, phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo, độc lập, tự quản của tổ chức đoàn.

Bốn là, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với tổ chức đoàn địa phương trên địa bàn đóng quân, làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phòng, chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó “máu thịt” quân dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời, tích cực tham gia thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối hội nhập quốc tế của Đảng, Quân đội.

Năm là, đối với các Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng được vinh danh hôm nay, đề nghị các đồng chí tuyệt đối không được thỏa mãn dừng lại, mà phải tiếp tục phấn đấu phát huy, giữ vững và nêu gương vai trò hạt nhân nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Quân đội; tiếp tục nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo những mô hình mới, cách làm hay và hiệu quả; tích cực vận động đồng chí, đồng đội, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong cơ quan, đơn vị phát huy tài năng, sức trẻ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Sáu là, đối với Ban Thanh niên Quân đội, các đồng chí cần quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của Trung ương Đoàn; bám sát thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu, đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên phù hợp với điều kiện thực tiễn và tình hình mới.

Thưa các đồng chí !

Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam luôn đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân; với tiềm năng sức trẻ, thế mạnh và quyết tâm phấn đấu của tuổi trẻ Quân đội, tin t­ưởng rằng công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội những năm tới sẽ tiếp tục phát triển và gặt hái được nhiều kết quả mới, cao hơn trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Chúc các đồng chí đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí!


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội