A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mẫu mực, đi đầu, tạo khí thế mới, thành công mới

Hôm nay 28/9/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI là sự kiện chính trị trọng đại của toàn quân, là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng; thể hiện quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội trong giai đoạn mới của ĐBQĐ: Vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Qua các kỳ Đại hội đại biểu ĐBQĐ, dưới sự lãnh đạo của Đảng và bằng tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao, ĐBQĐ luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân cùng với toàn dân lập những chiến công vang dội, xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, ĐBQĐ và toàn quân thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường; các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến hết sức phức tạp. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, chia rẽ quân đội với Đảng, Nhà nước, nhân dân bằng những thủ đoạn mới rất tinh vi, thâm độc... Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ X đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của quân đội được giữ vững và phát huy, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, kỷ cương”. Đại hội có trọng trách rất lớn, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Từ kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ X, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp ngày 25-5-2020 của Quân ủy Trung ương về tổ chức Hội nghị thảo luận xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI: “Đảng bộ Quân đội phải mẫu mực, tổ chức Đại hội Đảng phải đạt kết quả mẫu mực nhất, đi đầu, thực chất, hiệu quả, tạo khí thế mới, thành công mới”. Với tinh thần ấy, Đại hội sẽ tập trung phân tích, đánh giá nguyên nhân thành công, những mặt còn tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với từng đại biểu là phải nêu cao trách nhiệm, đổi mới tư duy, nâng tầm trí tuệ để phân tích, đánh giá và nhận định đúng tình hình, trên tinh thần thẳng thắn, chỉ rõ những mặt đã làm được và chưa làm được; xác định cụ thể nguyên nhân, nhất là nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trong thực tiễn lãnh đạo của ĐBQĐ nhiệm kỳ qua, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Trong đề xuất phương hướng lãnh đạo phải có tư duy, tầm nhìn chiến lược, mang tính khả thi cao, tạo được bước đột phá trong nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược, xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ  vững chắc Tổ quốc. Chủ động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, những vấn đề mới, những vấn đề khó, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng vào các chủ trương giải pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Cùng với đó, phát huy dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm chính trị cao để chọn bầu những đại biểu ưu tú nhất, có trí tuệ, bản lĩnh và phẩm chất, năng lực, tư duy đổi mới, sáng tạo, tầm nhìn chiến lược, mang ý chí, trách nhiệm của ĐBQĐ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với truyền thống vẻ vang của Quân đội anh hùng, với phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ được tôi luyện qua thử thách đấu tranh cách mạng, chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chắc chắn Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng sự kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội