A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Hướng tới Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quân đội được cơ cấu bầu 33 đại biểu Quốc hội khóa XV

Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu Quân đội ở các cơ quan Trung ương là 13 đồng chí; số lượng đại biểu Quân đội ở địa phương theo cơ cấu định hướng là 14 đồng chí.

Bên cạnh đó, 6 đồng chí cán bộ Quân đội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu bầu đại biểu chuyên trách, cơ cấu giữ các chức danh của Quốc hội khóa XV. Như vậy, tổng số đại biểu Quân đội được cơ cấu bầu vào Quốc hội khóa XV là 33 đồng chí.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Thành công của cuộc bầu cử góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu Quân đội ở các cơ quan Trung ương là 13 đồng chí (trong đó, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thuộc cơ cấu Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu là 12 đại biểu). Số lượng đại biểu Quân đội ở địa phương theo cơ cấu định hướng là 14 đồng chí.

Bên cạnh đó, 6 đồng chí cán bộ Quân đội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu bầu đại biểu chuyên trách, cơ cấu giữ các chức danh của Quốc hội khóa XV. Như vậy, tổng số đại biểu Quân đội được cơ cấu bầu vào Quốc hội khóa XV là 33 đồng chí.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; hội nghị cử tri nơi công tác; hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng để lựa chọn, giới thiệu người của đơn vị ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định tại Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về “Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung”. Thời hạn kết thúc việc tổ chức các hội nghị, nộp biên bản hội nghị là ngày 11/3/2021; biên bản hội nghị giới thiệu người của đơn vị ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV diện Trung ương giới thiệu được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước khi hội nghị hiệp thương lần hai được tổ chức. Việc nộp hồ sơ ứng cử bắt đầu từ ngày 22/2/2021; kết thúc vào 17 giờ 00 phút, ngày 14/3/2021; hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV khối Trung ương giới thiệu nộp 2 bộ tại Hội đồng Bầu cử quốc gia, khối địa phương giới thiệu nộp tại Ủy ban bầu cử cấp tỉnh.

Để toàn quân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm thành công tốt đẹp, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; trọng tâm là quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân. Triển khai đợt thi đua cao điểm “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Tăng cường đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực phản động, thù địch; kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân... Chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (nơi người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, đơn vị thường trú hoặc tạm trú) để phối hợp chuẩn bị tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Đồng thời hướng dẫn người được giới thiệu ứng cử chuẩn bị tốt chương trình hành động để tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử các cấp và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Nguồn: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội