A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và an toàn Quân đội

Ngày 20/7/2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và an toàn Quân đội 6 tháng đầu năm 2021. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban Quân khu; đại diện lãnh đạo, chỉ huy của các đơn vị thuộc Quân khu 4.       

6 tháng đầu năm 2021, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu thực hiện công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và an toàn Quân đội trong điều kiện có nhiều thuận lợi cơ bản là tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và 6 tỉnh trên địa bàn tiếp tục phát triển, được giữ vững, tăng cường; Quân khu luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương trên địa bàn; cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn không ít khó khăn như, tình hình thế giới, khu vực còn nhiều chuyển biến khó lường; địa bàn Quân khu tiếp tục là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, cực đoan trong tôn giáo; tác động của mặt trái cơ chế thị trường; các tệ nạn xã hội, khí hậu thời tiết cực đoan, dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp; đời sống cán bộ, chiến sĩ còn gặp nhiều khó khăn…  ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và an toàn Quân đội của LLVT Quân khu.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

Tuy nhiên, với sự đoàn kết, đồng lòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và an toàn Quân đội trong LLVT Quân khu. Các ngành, cơ quan chức năng của Quân khu đã tích cực chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng; ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả trong công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu nhận thức sâu sắc ý nghĩa, sự cần thiết phải tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệnh và kỷ luật Quân đội. Trách nhiệm, năng lực tổ chức, quản lý bộ đội của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên; ý thức tự giác của bộ đội đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều biện pháp tích cực trong công tác quản lý bộ đội, chỉ huy các cấp đã tiến hành một cách đồng, có chiều sâu, quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng quân nhân thuộc quyền. Công tác kiểm tra của chỉ huy, cơ quan các cấp được duy trì thường xuyên, chú trọng vào thời gian ngày nghỉ, giờ nghỉ, dịp lễ Tết, các đơn vị đóng quân ở địa bàn phức tạp, bộ phận nhỏ lẻ, phân tán. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình quân nhân trong việc nắm, quản lý, giải quyết các vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Thường xuyên quan tâm, đầu tư xây dựng môi trường văn hóa chính quy xanh, sạch, đẹp… Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2021 có nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu đạt đơn vị an toàn tuyệt đối, không có vụ việc vi phạm kỷ luật xảy ra.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và an toàn Quân đội ở các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu trong thời gian tới. Trong đó, Hội nghị xác định tiếp tục quán triệt sâu kỹ và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 103/CT-BQP ngày 28/12/2019 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và an toàn trong Quân đội; các văn bản, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu về đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và an toàn Quân đội trong LLVT Quân khu, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện tình hình chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong phối hợp tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Tập trung kiểm tra, rà soát về hồ sơ, các mối quan hệ xã hội của quân nhân và gia đình. Thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, nắm chắc đặc điểm đối tượng đơn vị quản lý, thực hiện có hiệu quả các khâu, các bước trong công tác quản lý và chấp hành kỷ luật, pháp luật. Cấp ủy, chỉ huy các cấp nâng cao khả năng dự báo mọi yếu tố tác động, kịp thời đấu tranh và xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh; quan tâm, sâu sát lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bộ đội; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, đi đôi với chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì; tăng cường công tác quản lý, chỉ huy bộ đội khi đơn vị hoạt động phân tán, ngoài doanh trại; sau khi thực hiện xong nhiệm vụ và giờ nghỉ, ngày nghỉ; sau bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng. Việc phát hiện, xử lý vi phạm đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng phải kịp thời, nghiêm minh, dứt điểm, thấu tình, đạt lý và có tính giáo dục cao, tuyệt đối không được bao che, dấu diếm khuyết điểm, không để tình trạng mất dân chủ, đơn thư nặc danh, khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Nêu cao trách nhiệm tự tu dưỡng, tự rèn luyện của mỗi quân nhân, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Tăng cường công tác quản lý con người, quản lý vũ khí trang bị và quản lý phương tiện trong tham gia giao thông. Mỗi cá nhân và tập thể từ trung đội đến trung đoàn và tương đương phải có bản đăng ký cam kết trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn trong Quân đội, tạo cơ sở, tiền đề xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội