A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Đặc công 31 (Bộ Tham mưu Quân khu): Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sáng ngày 22/4/2022, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn Đặc công 31 (Bộ Tham mưu Quân khu 4) Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là Đại hội được Bộ Tham mưu Quân khu chỉ đạo làm trước rút kinh nghiệm. Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan,  Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu dự, chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có Đại tá Nguyễn Tiến Cường, Trưởng Phòng Đặc công Quân khu; đại biểu cấp ủy và Ban Chấp hành (BCH) đoàn các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu; đại biểu BCH Đoàn thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và BCH Đoàn Trường THPT Nguyễn Công Trứ.

 

 
 
 
 
 
 

 Đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, biện pháp CTĐ&PTTN nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tham mưu lần thứ VIII; thông qua ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; bầu Ban Chấp hành, Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027 và đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tham mưu lần thứ VIII.

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.
Quang cảnh Đại hội.
Đồng chí Tạ Quang Hội thông qua Quy chế Đại hội, Chương trình làm việc, bầu Đoàn Chủ tịch.
 
Các đại biểu dự Đại hội.

 

Báo cáo chính trị và các ý kiến tham luận tại Đại hội đều khẳng định: Nhiệm kỳ 2017 - 2022, CTĐ&PTTN của Tiểu đoàn Đặc công 31 luôn được Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu và cấp uỷ, chỉ huy Tiểu đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiên có hiệu quả. Đoàn Cơ sở đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, bám sát tình hình, nhiệm vụ đơn vị, triển khai thực hiện một cách toàn diện, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong các nhiệm vụ của đơn vị. Tuy vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế, song nhìn chung, Đoàn cơ sở đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động CTĐ&PTTN đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Đảng bộ Tiểu đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”…

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo chính trị và kiểm điểm của BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.
Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan,  Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu và đại biểu Phòng Chính trị dự, chỉ đạo Đại hội.
Đại biểu BCH Đoàn thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và BCH Đoàn Trường THPT Nguyễn Công Trứ dự Đại hội.

 

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của các cấp ủy Đảng về CTĐ&PTTN; nghị quyết, chương trình hành động Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện ĐVTN về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, giá trị cốt lõi người quân nhân cách mạng “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Gắn thực hiện các phong trào hành động, xung kích của Đoàn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

 
Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

 

Đại hội đề ra chỉ tiêu: 100% cán bộ, ĐVTN được quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và học tập 4 bài lý luận chính trị; hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản theo quy định của Tổng cục Chính trị, 100% ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Ý kiến tham luận tại Đại hội.
 
 
Ý kiến tham luận tại Đại hội.
 
Các đại biểu và đoàn viên dự Đại hội.

 

  100% cán bộ, ĐVTN thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi đoàn không khói thuốc”, “Chi đoàn không có cán bộ ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật”; phấn đấu hằng năm có từ 2 đến 3 đề tài, sáng kiến có chất lượng tham gia giải thưởng Nguyễn Viết Xuân, trong đó phấn đấu có 1 đề tài tham gia đạt giải.

 

Thiếu tá Nguyễn Sỹ Hà, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
 

 

Kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80 - 85% khá, giỏi trở lên, các nội dung chuyên ngành đạt giỏi; tham gia hội thi, hội thao các cấp phấn đấu đạt giải cao. 100% cán bộ, đoàn viên không vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn giao thông.

 

 
 
 
 
 
Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

 

Phấn đấu hằng năm có 100% tổ chức đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đoàn không hoàn thành nhiệm vụ, 100% cán bộ, ĐVTN hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 90% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu bồi dưỡng kết nạp được 2-3 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ​​​​​​. 
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu rút kinh nghiệm Đại hội.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Đại hội đề ra 4 nhóm giải pháp chính đó là: Tích cực tham mưu đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các cấp về hoạt động CTĐ&PTTN, nhất là trong những việc khó; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN; thường xuyên kiện toàn về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động BCH đoàn các cấp và tăng cường các hoạt động phối hợp kết nghĩa.

 
Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu và các đại biểu tham quan các mô hình hoạt động của tuổi trẻ đơn vị.
 
Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu và các đại biểu trao đổi biện pháp, kinh nghiệm phối hợp hoạt động CTĐ&PTTN
Thượng tá Nguyễn Doãn Hoan, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, ĐVTN đơn vị.

Đại hội đã bầu BCH Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 31 nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 5 đồng chí; bầu Thiếu tá Nguyễn Văn Thịnh, Chính trị viên Phó Tiểu đoàn giữ chức Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu đoàn đại biểu gồm 12 đồng chí (trong đó có 2 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tham mưu lần thứ VIII với tỷ lệ tín nhiệm cao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, nguyên tắc, thủ tục. Đại hội đã thông qua nghị quyết, bế mạc và thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội