A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337: Khen thưởng 6 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 184 về xây dựng chi bộ "3 tốt, 3 không"

Sáng ngày 27/5/2022, Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 337 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 184 ngày 23/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” gắn với biểu dương, tôn vinh chi bộ, bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Đại tá Hoàng Văn Vinh, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu và Đại tá Đỗ Khắc Toàn, Trưởng Phòng Tổ chức Quân khu.

 

 

 

 
 
 
 
Chương trình văn nghệ chào mừng.

 

Từ năm 2017 đến năm 2022, Đảng ủy Đoàn KT-QP 337 đã lãnh đạo quán triệt, triển khai Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ và đạt kết quả tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ ngày càng được nâng cao; xây dựng, thực hiện nghị quyết có nhiều chuyển biến tốt. Công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên chặt chẽ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; hạn chế được tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả trên đã tạo một  bước chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Đại tá Trần Võ An, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Đoàn KT-QP 337 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”.
Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và đại biểu cơ quan Quân khu dự Hội nghị.

 

5 năm qua, qua đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, có 100% cấp ủy, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không có chi ủy, chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Chỉ thị 315 của Thường vụ Đảng ủy Đoàn KT-QP 337 có các tập thể tiêu biểu, gòm: Chi bộ Bệnh xá (Đảng bộ Phòng Hậu cần - Kỹ thuật)  Chi bộ Đội Sản xuất 1 (Đảng bộ Trung đoàn 52) và các cá nhân: Đồng chí Võ Hữu Yên, Phó Bí thư Chi bộ (Ban Tham mưu - Kế  hoạch, Đảng bộ Trung đoàn 52); đồng chí Trần Bính Thìn, đảng viên thuộc Chi bộ Phòng Chính trị; đồng chí Lê Đình Thành, đảng viên thuộc Chi bộ Ban Hành Chính - Thông tin (Đảng bộ Phòng Tham mưu - Kế hoạch); đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Đảng viên thuộc Chi bộ Ban Tham mưu - Kế hoạch (Đảng bộ Trung đoàn 52).

Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, Chính ủy Trung đoàn 52 phát biểu tại Hội nghị.
Trung tá Phan Ánh Minh, Phó trưởng Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn KT-QP 337 đề xuất nhóm giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 184 thời gian tới.
Trung tá Đặng Thanh Khoa, Đội trưởng Đội Sản xuất 1, Trung đoàn 52 chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 184 của Đội.
Đại tá Hoàng Văn Vinh, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu và Đại tá Đỗ Khắc Toàn, Trưởng Phòng Tổ chức Quân khu dự Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

 

Thời gian tới, Đảng ủy Đoàn KT-QP 337 xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt giáo dục và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Tập trung thực hiện thắng lợi khâu đột phá về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, bám sát cơ sở nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình, có sức lan tỏa sâu rộng trong thực hiện xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”. Thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp gắn với củng cố, kiện toàn tổ chức chỉ huy, xây dựng Đảng bộ Đoàn trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Các đồng chí trng Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn KT-QP 337 tại Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn, Thiếu tướng Trần Minh Thanh biểu dương, ghi nhận công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết của Đảng ủy Đoàn bảo đảm chặt chẽ, trang trọng; đồng chí đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 184 của Đảng ủy Đoàn KT-QP 337. Đảng ủy Đoàn đã cụ thể hóa bằng các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ để triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Thông tin về một số vấn đề nổi bật về tình hình thế giới, trong nước, khu vực và hoạt động lực lượng vũ trang Quân khu; mặt trái nền kinh tế thị trường đang từng ngày, từng giờ tác động đến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ, đến công tác xây dựng đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thời gian tới, đồng chí yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Chỉ thị 184 gắn với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới biện pháp cách thức tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các tiêu chí sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ cơ quan, đơn vị. Coi trọng bồi dưỡng trình độ năng lực và phương pháp, kỹ năng tiến hành CTĐ- CTCT cho đội ngũ bí thư, cấp ủy, cán bộ chính trị các cấp. Thường xuyên giáo dục, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên đi đôi với nắm, quản lý tốt tư tưởng và mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, quần chúng…

Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 337 chủ trì và kết luận Hội nghị.
Đại biểu dự Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 184 thời gian tới. Đảng ủy Đoàn KT-QP 337 đã khen thưởng cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu. 

Đại tá Uông Đình Tân, Đoàn trưởng và Đại tá Nguyễn Đức Thạo, Chính ủy Đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Trước đó, Đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Trần Minh Thanh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Đoàn KT-QP 337, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân công lao của các liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân.

 
Đoàn công tác Quân khu dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Đoàn KT-QP 337.

 

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội